Dette bør du vite om å bygge større bygg i tre

Visste du at man i flere tilfeller kan spare miljøet om man velger tre som byggemateriale? Eller at tre kan være like brannsikkert som alternative byggematerialer? I denne veilederen finner du flere ting du bør vite om å bygge større bygg i tre.

Hva skal du bygge?

Bolig

Skole

Barnehage

Sykehjem

Kontor- og næringsbygg

Landbruksbygg

Kulturbygg

Idrettsbygg

Industri- og lagerbygg

Annet

Bolig

Ny treteknologi og nye byggeregler har åpnet for økt bruk av tre i store boligbygg. Vi har hatt et gjennombrudd for massivtre i studentboligblokker. Det ordinære boligmarkedet følger etter. Industriell produksjon med elementer og moduler egner seg godt for boligbygging. Treets utseende og formbarhet åpner for løsninger som har høy arkitektonisk kvalitet samtidig som de er enkle å bygge.

Eksempler på boliger bygget i tre

Kieller terrasse 1

Kieller terrasse

På Kjeller i Akershus har det nylig vært en utbygging med over 80 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Støren Treindustri har levert bindingsverkselementer og vært ansvarlig for montasje av råbyggene.

Hagebyen Tiller 2

Hagebyen Tiller

I Trondheim er det nylig bygget blokker i 4 etasjer. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkselementer i alle vegger, samt trebjelkelag i alle etasjeskiller.

Bakketunet 4

Vikhov B3 - Bakketunet

I Malvik er det bygget rekkehus med 17 boenheter. Prosjektet er bygget med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Lilleby element 3

Lilleby

Lilleby i Trondheim er et stort transformasjonsområde hvor blant annet Veidekke har en stor utbygging. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkslementer til rekkehus i 3 etasjer.

Befalskvarter Ørland

Befalskvarter Ørland

På kampflybasen på Ørlandet er det bygget et forlegningsbygg med 70 hybler. Her har Støren Treindustri levert vegg- og takelementer.

Marion Nor Park 1

Marion NOR Park

På Oppdal er det bygget et leilighetsbygg med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Treet 20160512 0642

Treet i Bergen - vinner av årets Trebyggeri i 2015

BOB Eiendomsutvikling bygget i 2015 verdens største boligblokk i tre.

Moholt.jpg

Moholt 50/50, Trondheim

Studentboliger i Trondheim. I hele prosjektet, bortsett fra i grunnen, har man holdt seg til massivtre.

06851.jpg

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

christian-krohgs-gate-39.jpg

Cristian Kroghsgate 39

Boligkvartal i Oslo sentrum.

Fanebilde Førstehjemsboliger 2-01 vinner.jpg

Førstehjemsboliger for ungdom - U31

Vinner av Arkitekturprisen 2017. Prosjektet er det første boligprosjektet innenfor FutureBuilt programmet, med mål å oppnå minimum 50% reduksjon av klimagassutslipp.

Boligblokk Tiller 4 etasjer.jpg

Boligblokk Tiller på 4 etasjer, Trondheim

4 like blokker med til sammen 94 leiligheter, ferdigstilt høst -17. Sannsynlig oppstart med 4 nye blokker i 2018. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen ca. 35 millioner. eks mva. Totalentreprenør på prosjektet var B&B Entreprenør AS.

Skole

Nye skoler er ofte store bygg med mange typer rom, fra idrettshall og aula til små grupperom og kontorer. Trekonstruksjoner kan enkelt tilpasses ulike romstørrelser og brukskrav. Overflater i tre er robuste og gjør rommene egnet til variert bruk. Innslag av tre har vist seg å gi gode omgivelser for undervisning.

Eksempler på skolebygg med tre

Nydalen skole 1

Nydalen skole

Nydalen skole i Oslo åpnet høsten 2011.

Nye Ringsaker vgs IMG_3811.JPG

Nye Ringsaker Videregående Skole, Brumunddal

Ringsaker videregående skole har fått over 9.000 kvadratmeter nye undervisningsarealer.

Ulsmåg skole bergen.jpg

Ulsmåg barneskole i Bergen

Et energiklasse A bygg med bærende massivtrevegger i alle fasader og søyler/drager konstruksjon av limtre i skolens indre.
Arkitektens hjemmeside

Åsveien skole og ressurssenter.jpg

Åsveien skole og ressurssenter

Barneskole i massivtre med nærmiljøfunksjoner i Trondheim.
Arkitektens hjemmeside

Søreide skole eksteriør.png

Søreide Skole i Bergen

Barneskole og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedmateriale både i dekker, vegger og hovedkonstruksjon.

Nord-Østerdal videregående skole.jpg

Nord-Østerdal videregående skole

Videregående skole med en utstrakt bruk av tre både i konstruksjon og overflater. Ble kåret til ”Årets trebyggeri 2013”.

Bø skole.jpg

Bø skole i Hå kommune

Barneskole i massivtre

Gol skule.jpg

Nye Gol skule, Gol

Av fremdriftsmessige hensyn ble det valgt prefabrikkerte veggelementer i prosjektet.

Vollebekk skole.jpg

Vollebekk skole, Oslo

Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden.

Barnehage

Tre er et typisk materialvalg for barnehager fordi det passer til deres størrelse, form og romtyper. Tre er samtidig robust og mykt. Det svarer på barnehagens behov for rom som er egnet for store og små grupper og for aktiviteter med ulike tempo og intensiteter. Nye trematerialer og teknologier gir nye arkitektoniske muligheter.

Eksempler på barnehager med tre

Eplehagan barnehage

Eplehagan barnehage

I Mjøndalen er det bygget en ny 2. etasje oppå en eksisterende barnehage hvor Støren Treindustri har levert bindingsverkselementer.

fjell barnehage trapperom.jpg

Fjell barnehage i Drammen

Passivhusbarnehage bygd i massivtre, som er et robust og presist sandwich-byggesystem med stor grad av prefabrikasjon.

Kistefossdammen barnehage.jpg

Kistefossdammen barnehage i Asker

Det er i stor grad benyttet trevirke i konstruksjoner og flater. Deler av taket består av elementer i massivtre.

Svartlamoen barnehage.jpg

Svartlamoen barnehage i Trondheim

Kunst- og kulturbarnehage etablert i en tidligere bilbutikk. Alle innervegger er massivtreelementer.

RRA_Fagerborg_kindergarden_ext-24©Søren_Harder_Nielsen.jpg

Fagerborg barnehage i Oslo

Barnehage kledd innvendig og utvendig i tre og er utformet på de minstes premisser.

Sykehjem

Sykehjem er boliger, og tre kan gjøre dem mer hjemlige og mindre institusjonspregede. Nye typer trekonstruksjoner og nytt regelverk muliggjør økt bruk av tre i sykehjem. Ullerud helsebygg, bygd i massivtre, står ferdig. Det kan bane vei for flere typer helsebygg. Opplevelse av natur og naturmaterialer har dokumentert helsebringende effekt.

Eksempler på sykehjem bygget med tre

ullerudhelsebygg.jpg

Ullerud sykehjem - Frogn kommune

Norges største sykehjem i massivtre.

Viken psykiatriske senter.jpg

Viken psykiatriske senter i Bardu kommune

Bygningens hovedkonstruksjoner er massivtre og ubehandlet kledning i tre.

Tysnes omsorgssenter.jpg

Tysnes omsorgssenter, Hordaland

I Uggdal på Tysnes i Hordaland har Skanska Norge ført opp et sykehjem med 30 sykehjemsrom og 10 omsorgs-leiligheter.

Kontor- og næringsbygg

Trekonstruksjoner er velegnet for de varierte behovene til kontor- og næringsbygg, enten det er åpent kontorlandskap, oppdelte lokaler eller butikkareal. Synlige tresøyler og -bjelker er attraktive i næringsbygg. Vegger og innredninger i tre kan utformes for enkel tilpasning til nye brukere og nye arbeidsmønstre. Det sikrer lange livsløp og lave klimagassutslipp for bygningsdelene.

Eksempler på kontor- og næringsbygg

Martin Lid Byggevarehus IMG_1750.JPG

Stort byggevarehus i limtre - Martin Lid Trelast, Voss

Familien Lid bygget nytt stort byggevarehus og lager over 3 etasjer på Voss i 2014.

Nina02.jpg

NINA-bygget i Trondheim

Kontorbygget oppfyller både kravene til passivhusstandard og er bygget i en klimavennlig konstruksjon i massivtre.

Viken Skog hovedkontor.jpg

Viken Skog hovedkontor Hønefoss

Et pionérprosjekt i Norge ved at det er en fleretasjers kontorbygning utført i eget massivtre, men viser samtidig mange ulike byggemåter basert på tre.

Mjøstårnet-1024x630.jpg

Mjøstårnet i Ringsaker

I Brumunddal bygger HENT Mjøstårnet. Bygget inneholder kontorer, hotell og boliger og blir verdens høyeste trebygg på over 81 meter når det blir ferdig i mars 2019. Bygget er basert på en limtrekonstruksjon med trebaserte bjelkelagselementer (Trä8) i etasjeskillerne. Heis- og trappehus er laget i KL-tre.
Artikkel 1 hos bygg.no
Artikkel 2 hos bygg.no

Landbruksbygg

Klimasmarte landbruksbygg er gode investeringer på mange måter. Materialvalget er avgjørende for klimafotavtrykket i byggeprosjekter og tre er derfor et naturlig, fornybart og klimavennlig valg, ettersom tre lagrer karbon over tid, og utslepp fra trelastproduksjon er lavere enn for alle andre kostruksjonsmaterialer. Tre er faktisk landbruket sitt eget konstruksjonsmateriale når bonden kan hente trevirke rett fra egen skog. Ikke minst har vi lange tradisjoner for å bygge i tre, også helt uten å være klimasmart.

Eksempler på landbruksbygg i tre

Saufjøs i tre - Auklandshamn, Vestland

Nytt grindverksbygg erstattar gammalt – Sveio, Vestland

På ein skala frå 1 til 10 vert det 9, seiar Ole Velde. Han er svært nøgd med det nye sauefjøset.

Foto Lundem_1.PNG

Dyrehelse, dyrevelferd og kuas intimsone - Svinndal, Viken

Når Lars Lundem forteller om hva dyrevelferd betyr for ham som melkebonde øker turtallet såpass at ingen er i tvil om at dette er viktig.

2021 Fjøsutsikt_Karoline Aldis Bjerkeset.jpg

Mjølkefjøs i tre med utsyn over fjorden - Gloppen, Vestland

Leidulf og Karoline ynskte å bygge nytt fjøs i tre då dei skulle sette opp ny driftsbygning og utvide produksjonen.

Fjos.jpg

Sauefjøs i heltreelementer - Rauland, Telemark

Bruken av tre medfører et godt inneklima i bygget, samt et fint og lyst bygg. På grunn av elementmontasje ble bygget reist på kort tid. 

Hammer Foto 2.jpg

Airbnb i sauefjøset - Levanger, Trøndelag

En unik fjøsleilighet med utsikt inn til sauene den ene veien og panoramautsikt til Hammervannet den andre. Det er mye å bli betatt av som overnattingsgjest på Hammer gård.

Hommeland 5.jpg

Laftebyggesett i heltre lerk - Dirdal, Rogaland

Bente og Tore har valgt å bygge et trefjøs siden de ønsket å gjøre mye av arbeidet selv og fordi de ville ha et mer miljøvennlig bygg.

Foto 3 Takstoler Agjeld.jpg

Slepplaft i sauefjøs - Stryn, Vestland

Kostnadskalkylen inneholder en god del timer med dugnadsarbeid, inkludert legging av takstein.

Vegg og dør.jpg

Maskinlaft, høvlet og svidd plank – Vigrestad, Rogaland

Leif har hentet mye inspirasjon og kompetanse fra Østerrike for å finne gode løsninger for dyrevelferd og har ønsket fokus på å få bygget til å fungere godt for ku-kalv-tilknytningen.

IMG_70661.jpg

Limtre i redskapsbygning - Beitstad, Trøndelag

Om redskapshuset blir revet ned om 60 år, er det bygget slik at det er lett å bruke alle materialene på nytt, sier Arne.

Trodal Foto 4.JPEG

Tremodul-fjøs med gode energiløsninger - Averøy, Møre og Romsdal

I fjøset står det 55 melkekyr. Her er det åpent, lyst og god gjennomlufting.

Dyrseth Foto 1.JPG

Kyr med Norges beste utsikt - Halsa, Møre og Romsdal

Arnstein og Ann Kristin så det som en selvfølge at dyrevelferd og miljø skulle være sentralt, og tradisjon og estetikk også. Valget falt raskt på trefjøs med naturlig lufting, mange vinduer og godt med dagslys.

Kulturbygg

Eksempler på kulturbygg er museum, kirker, konserthus, kinoer og besøkssentre for opplevelser av natur eller kultur. De har ofte mange forskjellige rom som sammen ofte utgjør en unik arkitektonisk helhet. Tre har alltid vært et hovedmateriale i norske kulturbygg. Det har vist seg å være godt egnet til å uttrykke både stedlige og kulturelle identiteter.

Eksempler på kulturbygg med tre

Kulturhuset Flammen IMG_4080

Kulturhuset Flammen i Nittedal

Det nye Kulturhuset i Nittedal, Kulturvernet Flammen ble åpnet i november 2016.

Rotnes kirke IMG_4127

Rotnes kirke og kirketårn i Nittedal

Den nye kirka i Nittedal, Rotnes kirke, ble åpnet i november 2016.

Sognefjellshytta Hotell SAM_2988

Sognefjellshytta hotell

Det nye inngangspartiet til Sognefjellshytta ble åpnet i august 2015, og befinner seg 1450 moh.

Vennesla Library-Emile Ashley-58.jpg

Vennesla Bibliotek

Med trekonstruksjon som bærende arkitektonisk konsept. Vinner av Statens Byggeskikkpris for 2012.

Romsdalsmuseet.jpg

Romsdalsmuseet

Furu er hovedmaterialet i museumsbygget. Yttervegger og tak er konstruert av massivtre i kombinasjon med limtre søyler og dragere. 

Våler-kirke.png

Våler kirke i Solør i Hedemark

Nytt kirkebygg med bred tilnærming til bærekraftbegrepet. Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016.

Svalbard forskningspark.jpg

Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark i Longyearbyen er en samlokalisering av UNIS, Universitetssenteret på Svalbard, Norsk polarinstitutt og Stiftelsen Svalbard museum.

Idrettsbygg

Idrettsbygg er også kulturbygg. Lillehammer-OL i 1994 ble et utstillingsvindu for norsk kunnskap om store trekonstruksjoner. Limtre velges ofte i store haller. Et bredere spekter av trematerialer og byggesystemer kan anvendes i mindre idrettsbygg knyttet til skoler og kulturhus.

Eksempler på idrettsbygg i tre

Terningen Arena 3

Terningen Arena

Terningen Arena stod ferdig i 2011, og har blitt et viktig samlingssted for en rekke virksomheter innen utdanning, forskning, idrett, kultur og næringsvirksomhet i Elverum.

Falkonergården.jpg

Idrettshall på Falkonergårdens Gymnasium i Danmark

Udvidelse til Falkonergårdens Gymnasium - Ny multisal

Haller i Tokyo for bueskyting og boksink.jpg

Haller for Bueskyting og boksing i Tokyo, Japan

Small timber sections, normally reserved for furniture making, were chosen for the archery hall, and timber members that were deemed defected because of insect damage, for the boxing club.

Idrottshall_Sodra_Tennis_Vaxjo_1.jpg

Tennishall Sødra Climate Arena i Växjö

Verdens første tennishall som klarer kravene for å kalles passivhus.

Hamar-OL-amfi-1.jpg

Hamar OL-amfi

Taket er bygget med gitterdragere i limtre. Veggene er kledd med brannimpregnert trepanel.

920-Sportzentrum_Bon_Lait_39960_(C)_Julien_Lanoo.jpg

Bon Lait Idrettshall i Lyon i Frankrike

With a homogeneous shell of pre-grayed larch wood battens and generous glazing, the sports hall stands out boldly from the environment.

Bankgata-idrettshall-bodø.jpg

Bankgata idrettshall i Bodø kommune

Idrettshallen, som blir på 2.500 kvadratmeter, bygges med bærekonstruksjoner i limtre og massivtre.

Industri- og lagerbygg

De trekonstruksjonene som anvendes i idrettshaller kan også benyttes i industri- og lagerbygg. På samme måte som i kontor- og næringsbygg kan tre bidra til et mykere og mer variert arbeidsmiljø i industribedrifter. I lagerbygg er oversiktlighet, rasjonalitet og fleksibilitet viktig, men tre kan også her spille en viktig rolle for innemiljø og ytre tilpasning til bygninger og landskap. Landbruksbygg er en viktig undergruppe av industri- og lagerbygg.

Eksemplempler på industri- og lagerbygg i tre

borg-havn.jpg

Borg havn i Fredrikstad

Med et areal på 10.800 kvadratmeter har plankebyen Fredrikstad fått Norges hittil største bygg i massivtre.

Senter for husdryrforsøk ås gård.jpg

Ås Gård, Senter for husdryrforsøk

I prosjektet ble det lagt stor vekt på mest mulig bruk av treverk i bærekonstruksjoner og fasader.

Wälderhaus byggvarehus.jpg

Wälderhaus byggvarehus, Bezau i Østerrike

Arkitekt: Herrmann Kaufmann Architecten

workshop-andelfingen-rossetti-wyss-architekten-ag-architizer_dezeen_hero2.jpg

Vedlikeholds- og verkstedshall, Sveits

Adelfingen i Sveits
Arkitekt: Rosetti+Wyss Architecten

bc-passive-house-factory-hemsworth-architecture-pemberton-british-columbia-canada-ema-peter_dezeen_1568_2-936x669.jpg

Fabrikk for produksjon av passivhus, Canada

Pemberton, British Columbia, Canada. Arkitekt: Hemsworth Architecture

Annet

For å forenkle oversikten er antallet byggtyper holdt lavt. Hotell, sykehus og kjøpesentre er for eksempel ikke uthevet som egen kategori, men de vil ha mange trekk felles med en eller flere av de opplistede bygningstypene. Hotell har mye til felles med studentboliger. Sykehus har noen fellestrekk med sykehjem. Kjøpesentre har forskjellige områder som dels kan ha preg av kontor- og næringsbygg og dels av industri- og lagerbygg. Hvis byggets funksjon og byggereglene tilsier særskilte løsninger, vil dette bli behandlet på temasidene som er felles for bygg-kategoriene.

Hva vil du lære mer om?

Før du begynner

For å bidra til å gjøre industrielle konsepter mest mulig konkurransedyktige, vil det alltid være fordelaktig å velge en bærekonstruksjon i tre så tidlig som mulig i prosessen. Neste Steg er et felles rammeverk for norske byggeprosjekter - åtte felles steg i alle byggeprosjekter, som skal skape et mer effektivt, felles språk for bransjen. Det offentlige kan ta en mer aktiv rolle i innovasjon og leverandør- og næringsutvikling.

Tid og penger

Det har i løpet av de senere årene blitt utviklet nye byggemetoder i tre. De er blitt brukt til å gjennomføre flere store byggeprosjekter med tre som hovedmateriale, som skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Det har bidratt til at entreprenørenes erfaring har økt, og konseptene i tre har vist seg å være konkurransedyktige løsninger. For å bidra til å gjøre industrielle konsepter i tre mest mulig konkurransedyktig, vil det alltid være fordelaktig å velge en bærekonstruksjon i tre så tidlig som mulig i prosessen.

Miljø og bærekraft

Tre er et fornybart materiale og trebaserte løsninger har gode miljøegenskaper. Dette omfatter blant annet lavt energiforbruk i produksjon, godt inneklima og lavt CO2-fotavtrykk per produsert enhet, og totalt for de ulike typene bygg.

Helseeffekter i trebygg

Innemiljøet i bygg der vi oppholder oss, påvirker vår hverdag. Trematerialer kan påvirke innemiljøet. Tre som materiale kan regulere fukt og innetemperatur, og har derfor en positiv innvirkning på opplevd komfort. Treteknisk forsker på hvordan dette påvirker energibruk, komfort og helse.

Brann og sikkerhet

De siste årene har det blitt oppført endel høye trebygg som sprenger grenser for hva som er mulig å få til med bruk av tre. Det er mange ulike treprodukter som kan brukes i høyere trebygg og mange av de større og høyere treprosjektene som er satt opp i Norge og ellers i verden viser at det finnes mange måte å bygge høye trehus på.

Akustikk og lydisolasjon

Muligheten for å forme tre gir muligheten til å gi både forsterkende og dempende kvaliteter.  Bedre samvirke mellom materialer og økt grad av prefabrikasjon kan forbedre lydsløsninger for tredekker.

Styrke og materialegenskaper

Tre er vårt eneste fornybare byggemateriale som er tilgjengelig i store volumer. Tre er en del av norsk byggetradisjon, arkitektur og identitet. Tre er ikke bare vakkert, det har også gode tekniske egenskaper. Alt konstruksjonsvirke som brukes direkte eller i ulike trebaserte konstruksjonskonsepter skal være sortert og merket i henhold til Norsk Standard

Byggesystemer

Yttervegger, innervegger, gulv og tak i store bygg deles ofte opp i flate elementer som produseres i fabrikker og settes sammen på byggeplassen. Elementene kan bygges opp av lette, platekledde trekonstruksjoner eller av massivtre. Ved å prefabrikkere ferdig innredete deler av bygget eller rom, ofte kalt byggmoduler, kan kvaliteten økes og byggetiden reduseres. Boliger, hoteller og kontorer er velegnet for modulbygging i tre. Fohåndskuttede materialer kan anvendes for å forenkle bygging på plassen eller som ledd i prefabrikasjon av elementer og moduler. I store bygg med forskjellige brukskrav i ulike deler vil det være rasjonelt å kombinere flere byggesystemer i tre og å anvende betong og stål i tillegg til tre.

Arkitektur

Varige bygg må være robuste og oppleves som verdifulle av generasjoner av brukere. Arkitektoniske, bruksmessige og tekniske kvaliteter må gjenoppdages og bekreftes i samfunn som er i stadig endring. Enkeltbygg og bygningsmiljøer i tre utgjør en viktig del av vår kulturarv. Moderne trearkitektur utformet av norske arkitekter har stor og internasjonal anerkjennelse.

Logistikk og montering

Industrielt byggeri gir grunnlag for en raskere og enklere prosess på byggeplassen. Dette gjelder uansett hva slags treindustrielt byggesystem man velger. Industrielle systemer leveres i utgangspunktet i henhold til fremdriftsplanen for byggeprosjektet. Samtidig krever bruk av industrielle byggesystemer god planlegging for å utnytte fordelene dette gir. Aktiv bruk av Fasenormen «Neste Steg» gir et godt grunnlag for god planlegging.

Bygging med ulike trebaserte industrielle systemer er basert på logistikksystemer på innkjøring av materialer/komponenter på byggeplass hvor alt er merket i forhold til hvor det inngår i prosjektet. Montasje skjer løpende i henhold til merking og prosjektets plan- og tegningsgrunnlag.