Kulturhuset Flammen IMG_4080

Kulturhuset Flammen i Nittedal

Det nye Kulturhuset i Nittedal, Kulturvernet Flammen ble åpnet i november 2016.

I kulturhuset er tre og limtre de dominerende materialvalgene. Det er utstrakt bruk av limtre i bygget. Byggherrens ønske om mye bruk av tre er basert på at Nittedal er en landlig kommune og trebruken skulle gi assosiasjoner til en gammel storgård. Arkitekten mente at tre er et vennlig materiale som skaper god stemning både inn- og utvendig samt det positive miljøaspektet.

Arkitekt: L2 Arkitekter

Les mer om prosjektet på Bygg.no

 

alt

alt