Varighet og verdi

Varige bygg må være robuste og oppleves som verdifulle av generasjoner av brukere. Arkitektoniske, bruksmessige og tekniske kvaliteter må gjenoppdages og bekreftes i  samfunn som er i stadig endring. Enkeltbygg og bygningsmiljøer i tre utgjør en viktig del av vår kulturarv. Moderne trearkitektur utformet av norske arkitekter har stor og internasjonal anerkjennelse.

Romsdalsmuseet.jpg

Gammel og ny trearkitektur på Romsdalsmuseet i Molde. Nytt museumsbygg tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter

©Erik-Hattrem

I mange år har tre i store og høye bygg i ikke vært tillatt i bykjernene på grunn av brannfare. Ny treteknologi og nye regler for brannsikkerhet og automatisk brannslokking åpner for økt bruk av tre som byggemateriale i bymessige strøk. Den arkitektoniske utformingen er avgjørende for at disse byggene og byområdene skal ha varig verdi.

Romsdalsmuseet.jpg

Romsdalsmuseet

Furu er hovedmaterialet i museumsbygget. Yttervegger og tak er konstruert av massivtre i kombinasjon med limtre søyler og dragere.