Hagebyen Tiller 2
Arc Arkitekter

Hagebyen Tiller

I Trondheim er det nylig bygget blokker i 4 etasjer. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkselementer i alle vegger, samt trebjelkelag i alle etasjeskiller.

Byggeår: 2017-2018

Byggherre: Lord Eiendom

Arkitekt: Arc Arkitekter AS

Mer info om prosjektet på ÅF Advansia

 

alt