Merking av tre brukt til bygging

Alt konstruksjonsvirke som brukes direkte eller i ulike trebaserte konstruksjonskonsepter skal være sortert og merket i henhold til Norsk Standard. Konstruksjonsvirke som i tillegg har NS-merket, er også underlagt en uavhengig tredjepartskontroll. Konstruksjonstre brukes for eksempel i stendere, sperrer og bjelkelag, limtre og takstoler samt i en rekke avanserte konstruksjoner og industrialiserte systemer.

De mest brukte fasthetsklassene i Norge er C24 og C30. Alt konstruksjonsvirke skal være merket med fasthetsklasse. Industrien legger brukerens behov og produktansvaret til grunn. NS-merket konstruksjonstre er et garantimerke fra autoriserte leverandører. Autorisasjonsnummeret gir enkel sporbarhet og tydeliggjør produktansvaret. Produktansvar betyr rett kvalitet til riktig formål.

Trevirke merket med NS-merket er trelastindustriens kvalitetsstempel og en garanti for at gjeldende norsk standard for styrkesortering er oppfylt. Det er Norsk Trelastkontroll som står bak merkingen, en instans som ledes av et råd oppnevnt av Standard Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening og produksjonsbedriftene. All sortering av konstruksjonstre utføres av autoriserte sorterere som må gjennom regelmessige autorisasjonsprøver. Norsk Trelastkontroll foretar jevnlige kontroller, både i form av uanmeldte besøk, godkjenning av tekniske anlegg, oppfølging og etterutdanning av sorterere og oppfølging av bedriftens internkontroll. NS-merket konstruksjonstre betyr trygghet, sikkerhet, kvalitet og dokumentasjon som varemerke fra autoriserte leverandører for alle brukere.

trelastkontroll_logo.png trelastkontroll_logo.png

Norsk trelastkontroll

Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at styrkesorteringen av trelast etter NS-EN 14081 blir gjennomført korrekt. Medlemmene i Norsk Trelastkontroll benytter NS-merke.

Les mer om Norsk trelatskontroll og NS-merket