• 06851

  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 08325

  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 07422

  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 08342

  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 10300

  Fasaden består av en ubehandlet furukledning.
  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 13585

  Utvendige trapper i bakgården.
  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 13586

  Utvendige trapper i bakgården.
  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

 • 13594

  Fotograf: Treteknisk
  Arkitekt: Brendeland og Kristoffersen

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

Rimelige ungdomsboliger i massivtre

Da boligene på Svartlamoen ble bygget, var det med sine 5 etasjer Norges høyeste massivtrehus. Bygningen ble oppført på 10 dager og ligger på Svartlamoen i Trondheim.

Prosjektbeskrivelse

Bydelen Svartlamoen i Trondheim ble omregulert fra industriområde til byøkologisk forsøksområde i 2001. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med beboerne i bydelen og konkluderte blant annet med at  den skal  "basere utviklingen på LA21-prinsipper med stor grad av medvirkning der kompetanse og ressurser i området kan utnyttes og tilhørligheten til området styrkes." og "legge til rette for et lavt kostnadsnivå med et rimelig boligtilbud og gunstige rammevilkår for nyetablering av virksomheter"

Ungdomsboligene i Strandveien 37 er de første nybyggene etter omreguleringen.  Det er to bygninger i massivtre som inneholder 22 hybler i kollektiv, seks ettromsleiligheter og ett næringsbygg. Det er brukt massivtre både i vegger og dekker. Det er fokusert på et lavt arealforbruk pr. person. Husleie er estimert til 2500,-

Økonomi

Total byggesum: 14,5 millioner, dvs 14077kr/m2

Prisverdig arkitektur

Arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen er tildelt Norsk Forms pris til unge formgivere. Prisen får de for utvikling og arbeidet med den 5 etasjer høye boligblokken i massivtre på Svartlamoen. Boligblokken har gitt beboerne en rimelig og miljøvennlig bolig og er samtidig nyskapende i sin arkitektur og formgivning. Boligblokken har også vakt stor internasjonal interesse.

Prosjektopplysninger

Adresse
Strandveien 37
Sted/bydel
Svartlamoen
Byggeperiode
2004 - 2005


Byggherre
Svartlamoen boligstiftelse
ArchitectARK
Brendeland & Kristoffersen arkitekter A/S
Rådgivere
Interconsult ASA, Reinertsen Engineering AS
Hovedentreprenør
Stjern AS

Miljøtiltak

Konstruksjon og materialbruk

Det er brukt massivtreelementer i vegg og dekker. Denne byggemetoden gir rask oppføring og reduserer energiforbruket. Massivtre har gode isolerende egenskaper og er brannsikkert. Ytterkledning er i ubehandlet malmfuru.Energi

Den 5 etasjer høye bygningen er arealeffektiv, er ekstra godt isolert og har slik lavt energiforbruk.Mer informasjon

References
www.bkark.no www.trefokus.no

Lenker
Brendeland og Kristoffersen

Nøkkeltall

Arealforbruk
1030 m2 brutto eller 34,34m2/person

Byggekostnader
14077kr/m2 Total byggesum: 14,5 mill Brt:1030m2