Befalskvarter Ørland
Forsvarsbygg

Befalskvarter Ørland

På kampflybasen på Ørlandet er det bygget et forlegningsbygg med 70 hybler. Her har Støren Treindustri levert vegg- og takelementer.

Byggeår: 2017

Byggherre: Forsvarsbygg

Arkitekt: Narud Stokke Wiig arkitekter AS

Mer info om prosjektet i Næringsavisen