Bakketunet 4
Voll Arkitekter AS

Vikhov B3 - Bakketunet

I Malvik er det bygget rekkehus med 17 boenheter. Prosjektet er bygget med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Byggeår: 2014-2016

Byggherre: Eco Bygg AS

Arkitekt: Voll Arkitekter AS

Mer info om prosjektet på Bakketunet

 

alt

alt

alt