Treet 20160512 0642
Knut W. Ahlsen

Treet i Bergen - vinner av årets Trebyggeri i 2015

BOB Eiendomsutvikling bygget i 2015 verdens største boligblokk i tre. Treet har 14 etasjer og består av 62 leiligheter.

Treet har 14 etasjer og består av 62 leiligheter. Utviklingen av prosjektet startet allerede i 2006.

Treet er bygget av bæresystemer i limtre, mens leilighetene kom i ferdige moduler som ble heist inn mellom fagverkene i limtre. Presisjonen av limtrekonstruksjonene er meget høy.

Trevirket i bygget oppmagasinerer cirka 2.000 tonn CO2, noe som tilsvarer CO2 fra 1.400 biler i ett år. Alt tømmer i limtreet er norsk gran.

Byggherre: BOB Eiendomsutvikling

Arkitekt: Artec Prosjektteam

Les mer om prosjektet på Bygg.no

 

alt

alt

alt