Søyler og bjelker

Store trebygg krever kraftige konstruksjoner som kan bære lasten av mange etasjer, og som kan spenne over store rom. Ofte er det behov for å forsterke elementer og moduler med innebygde eller utenpåliggende søyler og bjelker, ofte i limtre. I stedet for å forsterke elementene og modulene kan en sette dem inn i et skjelett av søyler og bjelker som bygges på forhånd. I store haller utgjør søyle- og bjelkesystemet hovedkonstruksjonen som så kompletteres og kles inn av elementer.

Sognefjellshytta mountain hotel.jpeg

Nytt inngangsbygg Sognefjellshytta

Arkitekt: Jensen&Skodvin
Byggherre: Sognefjellshytta, Råmund Mundhjell

parken_november_2015w-440x288.jpg

Finansparken Bjergsted (Bank)

Søyle- og bjelkesystem i limtre kombinert med massivtre i dekker og brystninger

stringio.jpg

Naust i Aure (Møre og Romsdal)

Arkitekt: TYIN Tegnestue
Byggherre: Stein Erik Sørstrøm
Bjelker og søyler er koblet sammen i rammer som utgjør hovedkonstruksjonen. Mellom rammene plasseres lysslisser og fasadefelt som kan åpnes