Lilleby element 3

Lilleby

Lilleby i Trondheim er et stort transformasjonsområde hvor blant annet Veidekke har en stor utbygging. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkslementer til rekkehus i 3 etasjer.

Byggeår: 2015 - 2019

Byggherre: Veidekke

Arkitekt: Lund Hagen

Mer info om prosjektet på Veidekke Bolig

 

alt

alt

alt