Marion Nor Park 1
Arkitektene Berg og Østvang AS

Marion NOR Park

På Oppdal er det bygget et leilighetsbygg med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Byggeår: 2015-2016

Byggherre: Marion Eiendom

Arkitekt: Berg og Østvang AS

Mer info på Marion Bygg

 

alt

alt

alt