Kombinerte systemer

Alle bygg må forsterkes spesielt for å motstå vindkrefter som kan velte eller vri bygget. Ofte bygges trapperom og heissjakter som stive bokser for å stabilisere bygget. Her kan det være aktuelt å bruke betong som byggemateriale. I store bygg med forskjellige brukskrav i ulike deler vil det være rasjonelt å kombinere flere byggesystemer i tre og å anvende betong og stål i tillegg til tre.

nordre7153.jpg

Borkeplassen, Dronningens gate 14 i Trondheim

Arkitekter: Team3 AS (Arne Henriksen, Jensen&Skodvin, Trond-Viggo Hølmebakk)
Skjelett av limtre bærer betongdekker. Glass- og veggpartier fyller ut feltene mellom søyler, bjelker og diagonale avstivere.
Byggherre: E.C.Dahls Eiendom / Sameiet Dronningens gate 14

Nina01.jpg

NINA-bygget

Stål søyler og bjelker, massivtre dekke-elementer, plassbygd yttervegg i tre bindingsverk

10_21-15-1600x1067.jpg

LCT ONE – LifeCycle Tower, Dornbirn

Dornbirn, Østerrike
Arkitekt: Architekten Hermann Kaufmann
Byggherre: CREE GmbH, Dornbirn
Søyle- og bjelkesystem i limtre som bærer tynne betongdekker. Trappe- og heistårn i betong avstiver bygget.