Tetthet og høyde

Det er politisk enighet om å bygge tettere for å redusere klimagassutslipp fra transport.

Lav trehusbebyggelse kan bygges tettere

Lav trebebyggelse med møne- eller gesimshøyde inntil 9 m kan bygges tettere enn det som hittil har vært vanlig. I bygg med tre til fire etasjer er det krav om heis og sprinkleranlegg. Her er det få begrensninger på bruk av tre. Det er behov for å utvikle nye bebyggelsesmønstre og bygningstyper for tette og lave byområder.

Massivtre har gjort det mulig å bygge høyere

I bygninger med mellom fem og åtte etasjer er det, på grunn av kravet om sprinkling, mulig å anvende tre i bærekonstruksjoner. Her har vi i løpet av de siste fem årene hatt et gjennombrudd for bruk av massivtre i studentboligblokker. Nye beregninger og regelverk kan gi forhåndsgodkjente treløsninger også for vanlig boligbebyggelse, hvor kravene til lydisolasjon er noe strengere. Bygg i inntil åtte etasjer vil utgjøre en stor andel av bebyggelsen rundt knutepunktene for kollektivtransport i byregionene.

Moholt.jpg

Moholt 50/50, Trondheim

Studentboliger i Trondheim. I hele prosjektet, bortsett fra i grunnen, har man holdt seg til massivtre.

Studentboliger i Sørhauggata.jpg

Studentboliger Sørhauggata i Haugesund

Fortetting i bygate. Studentboliger i fem etasjer i Sørhauggata i Haugesund. Arkitekt: Helen&Hard

Med kombinerte systemer kan det bygges enda høyere

Både i Norge og andre land er det bygget trehus i 12-18 etasjer. Det utvikles nye trekonstruksjoner og byggesystemer der tre samvirker med betong og stål. I Wien er et høyhus i 24 etasjer under bygging høsten 2017. Løsninger med tre som hovedmateriale vil snart finnes for alle hovedkategorier av bygg. Byggesystemer i tre gir lave klimagassutslipp under produksjon. De kombinerer lav vekt med høy styrke og formbarhet. Arkitektene må utforske hvordan en ny trearkitektur kan tilpasses landskap og bygde omgivelser på en nyansert måte.

Treet_David_Valldeby_0550.jpg

Treet i Bergen

Verdens høyeste trehus (14 etasjer) ved ferdigstillelse i 2015. Arkitekt: Artec arkitekter/ingeniører

Mjøstårnet-1024x630.jpg

Mjøstårnet i Ringsaker

I Brumunddal bygger HENT Mjøstårnet. Bygget inneholder kontorer, hotell og boliger og blir verdens høyeste trebygg på over 81 meter når det blir ferdig i mars 2019. Bygget er basert på en limtrekonstruksjon med trebaserte bjelkelagselementer (Trä8) i etasjeskillerne. Heis- og trappehus er laget i KL-tre.
Artikkel 1 hos bygg.no
Artikkel 2 hos bygg.no