Treets betydning for inneklima

I Norge er innslag av tre i innemiljø svært vanlig. Treinteriør er alt fra en rimelig til en eksklusiv løsning. Det synlige spillet i treet gir en positiv kobling til naturen. Flere studier viser et lavere stressnivå i rom med synlig treinteriør.

Fysisk finnes det også effekter som gir positive utslag med treinteriør. Den lave varmeledningsevnen til tre gir større toleranse for lufttemperaturer. Dette fordi en overflate i tre reflektere mer av energien til personene i rommet.

I tillegg kommer evnen tre har til å absorbere og avgi fukt som et positivt bidrag til energibalansen i hus. Enkelt forklart mottar et trehus solenergi som lagres ved å tørke ut trematerialene. Når det blir natt levers denne solvarmen tilbake til huset fra materialene og fukten fra natteluften absorberes. Tilsvarende kjøler trehus som sommeren dersom de luftes og «fuktes opp» igjennom natten. Solenergien om dagen går med til uttørking snarere enn temperaturøkning av inneluften, og trehuset oppleves svalere.

Denne effekten utnyttes ikke i dagens ventilasjonsanlegg og fører til unødig høyt energiforbruk Overflatebehandling som ikke tetter treets porer er nødvendig for å kunne nytte effekten best mulig

Det diskuteres om trevirkets evne til å bufre fukt også virker på andre bestanddeler i luften som kan transporteres med fukt, som jevnere CO2-nivå eller mindre svevestøv. Dette er neon av mange ubesvarte spørsmål som kan besvares av morgendagens forskning på bærekraftige samfunn.