Rotnes kirke IMG_4127

Rotnes kirke og kirketårn i Nittedal

Den nye kirka i Nittedal, Rotnes kirke, ble åpnet i november 2016.

Bygget har et areal på 1100 m2. I tillegg er det bygget et kirketårn som er 25 meter høyt.Kirka og tårnet er bygget i limtre bæresystemer. Kirka fremstår som moderne, fleksibel, og samtidig høytidelig og sakral. Kirkerommet har 280 sitteplasser, som kan utvides til 500 plasser ved å innlemme naboliggende rom. Foruten kirkerommet, huser kirken blant annet ungdomssal, barnesal, kapell, sakristi, kjøkken og kontorer.

Arkitekt: L2 Arkitekter

Les mer om prosjektet på Bygg.no

 

alt

alt