PreCut - kontruksjonspakke

Både elementer og hele bygg settes ofte sammen av lette stolper og bjelker i heltre som leveres i standard dimensjoner fra sagbruk. Dette reisverket, som siden kles med plater, kan forhåndskuttes i riktige lengder. Dette kalles precut, og anvendes for å forenkle bygging på plassen eller som ledd i prefabrikasjon av elementer og moduler.

Målsatte tegninger og en enkel beskrivelse vil danne grunnlaget for å kunne bestille en konstruksjonspakke. Ut i fra grunnlaget vil det kunne gjøres en korrekt og effektiv prosjektering, hvor den bærende konstruksjonen blir beregnet og konstruert med nødvendige dragere enten i stål, limtre eller andre bærende konstruksjonsmaterialer.

Alle nødvendige materialer vil bli beregnet, merket, kappet og pakket for best mulig logistikk på byggeplass. Det vil følge med en egen tegnings- og monteringsveileder som er tilpasset hvert prosjekt. Denne vil inneholde aktuelle plantegninger, snitt, veggtegninger og diverse detaljer samt råd og veiledninger om konstruksjonsdetaljer for montering.

Normalt vil underlaget bli laget i en 3D modell som kan zoomes og vendes for best mulig å kunne effektivisere byggeprosessen. Det vil også være mulig å legge inn tilpasninger til tekniske føringer for rør, elektro og ventilasjon.

Eksempel på 3D modell
Eksempel på 3D modell

Merking og montasjeanvisninger

Basert på prosjekteringsgrunnlaget vil det bli laget målsatte tegninger av alle bærende deler i vegger som blir merket mot topp- og bunnsvill. Også innvendige lettvegger kan leveres ferdig merket og kappet. Det samme gjelder gavlvegger, bjelkelag og takkonstruksjoner. Det kan også freses spor for stendere.

For å få en så effektiv byggeprosess som mulig blir alle materialene pakket og merket slik at det skal bli enklest mulig å starte byggingen i rett rekkefølge.

Med denne metoden vil kapp og svinn bli redusert til et minimum, noe som igjen er positivt for både byggherre, leverandør og miljøet.

Eksempler på vegger og stendere, bjelkelag og takkonstruksjon

Eksempel på vegger og stendere Eksempel på bjelkelag Eksempel på takkonstruksjon

 

Eksempler på merking

Eksempel på merking Eksempel på merking Eksempel på merking Eksempel på merking

 

Mpountainhouse (1).jpg

Mountainhouse

Martin Glomnes, Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder
Vindveggen Arkitekter AS, 2000 Lillestrøm