Fasenormen – «Neste Steg»

Neste Steg er et felles rammeverk for norske byggeprosjekter - åtte felles steg i alle byggeprosjekter, som skal skape et mer effektivt, felles språk for bransjen.

Et bygg kan bygges på hundrevis av forskjellige måter, men hvordan gjør man det mest effektivt?

Hva er «Neste Steg»?

«Neste Steg» er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til avvikling. Hensikten er å utvikle en felles norm for faseinndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt, felles språk for bransjen. Mellom stegene er det ulike beslutninger som må bli tatt, basert på den riktige informasjonen. Disse beslutningene avgjør om vi skal gå videre, tilbake til start, eller utføre mer arbeid. Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver, for å forstå hvilken informasjon vi trenger i hvert steg. Disse er eier-, bruker-, det utførende- og det offentlige perspektivet.

Hvordan bruke «Neste Steg»?

«Neste Steg» skal benyttes for å beskrive bedriftens prosjektmodell og gjennomføring. Den kan også brukes som en felles referanse for flere organisasjoner som samarbeider i et prosjekt. «Neste Steg» og de tilhørende begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i prosjektgjennomføring. Målet er å gjøre det lettere å avklare hvilken kompetanse som skal fases inn til hvilken tid i byggeprosessen, og slik spare tid og penger. Vi oppnår et bedre samspill, lønnsomhet og resultater, og færre feil.

Rammeverket er ment som en veiledning, ingen fasit.

Les mer om fasenormen "Neste steg" på bygg21.no