God styrke i forhold til vekt

Tre har høy styrke i forhold til vekt og norske standarder sikrer at materialene som benyttes i bærende konstruksjoner tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav til styrke og stivhet. Høy styrke i forhold til vekt gir muligheter for store spenn og krevende konstruksjoner.

Samtidig gir treets egenskaper muligheter til gode systemløsninger for knutepunkter. Videre sikrer definerte styrkeegenskaper at tre kan beregnes og brukes i store byggeprosjekter i form av elementer, limtre, massivtre, moduler og kombinasjoner av disse eller i kombinasjon med andre materialer som stål og betong. Treets egenskaper bidrar også til å sikre godt innemiljø og gode omgivelser generelt sett.

Tre gir store arkitektoniske muligheter, samtidig som treets iboende egenskaper gjør det til et sikkert og miljøvennlig konstruksjonsmateriale. Dette gjelder ikke minst for store konstruksjoner. Ved brann forkulles overflaten og beskytter resten av tverrsnittet slik at konstruksjonen beholder sin bæreevne over lengre tid enn andre konstruksjonsmaterialer. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonstre i fleretasjes hus. Fundamenteringen blir ofte enklere og det er enkelt og raskt å montere store konstruksjoner. Broer eller buer i store haller kan håndteres med små kraner og monteres med lite verktøy.

Tre er – ved riktig bruk – et materiale og produkt med lang holdbarhet og levetid. Gode og gjennomtenkte løsninger ved montering og konstruktiv trebeskyttelse gir bygg og konstruksjoner lang levetid. God planlegging og riktige løsninger bidrar også til å minimalisere behovet for vedlikehold.