Tre med en gang

For å bidra til å gjøre industrielle konsepter mest mulig konkurransedyktige, vil det alltid være fordelaktig å velge en bærekonstruksjon i tre så tidlig som mulig i prosessen.

Foto_August Schmidt_NTNU.JPG

Det har i løpet av de senere år blitt oppført et stort antall byggeprosjekter med tre som hovedmateriale, som skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Disse prosjektene har i hovedsak benyttet ulike typer trebaserte, industrialiserte konsepter. Det har bidratt til at entreprenørenes erfaring har økt. Det har også vist seg at tre-konseptene er konkurransedyktige løsninger på pris.

Trebaserte konstruksjoner håndterer de fleste aktuelle spennvidder og har nødvendig styrke, stivhet og bæreevne i de fleste byggtyper. Dette vil selvsagt være prosjekt-avhengig, og i enkelte prosjekter vil kombinasjoner med andre materialer/produkter være hensiktsmessig og mest effektivt.

Økende industrialisering av byggeriet bidrar generelt sett til å redusere usikkerheten og gir dermed bedre kontroll over byggekostnadene. Dette gjelder også for de trebaserte konsepter. Økt bruk av elementer, moduler, limtre, massivtre og andre trebaserte konsepter gir raske og effektive byggeprosesser. Et viktig moment i slike prosesser er fokus på god planlegging, logistikkflyt og god design. Dette er forhold som peker på økt grad av samspill mellom byggherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør i den innledende fasen av byggeprosessen.