Demping og forsterking av lyd med tre

Tre er ofte brukt i musikkinstrumenter, og forbindes med god klang og resonans. I bygg er dette ikke alltid like positivt, bortsett fra i rom som nyttes til konserter. Men muligheten for å forme tre gir muligheten til å gi både forsterkende og dempende kvaliteter. For akustikken kan lyddempende utforming av tre både være som følge av et panel utforming eller oppbygning av element, som massivtre med integrert akustisk dempning.

Lydgjennomgang i konstruksjoner deles opp i trinnlyd (f.eks. fra skritt) og luftlyd (fra TV). Lyden går direkte igjennom konstruksjonen eller via flanken som i overgangen mellom gulv og vegg.

Bygg i tre er lettere enn tradisjonelle bygg med mange boenheter med hovedkonstruksjon i stål og/eller betong. For gulvløsninger har bygg i bindingsverk utviklet løsninger der det inngår lag med vibrasjonsdemping og vekt. Eventuelt brukes doble, uavhengige bjelkelag. Stivheten til gulvet har også stor betydning. Med økte krav til lydisolasjon øker også krav til stivhet og mulig spennvidde reduseres. Dette gir mindre arkitektonisk frihet. Bedre samvirke mellom materialer og økt grad av prefabrikasjon kan forbedre er lydsløsninger for tredekker. Tredekker med fagverksdragere (spikerplatekonstruksjoner) gir mulighet til større frie spenn og har gode lydegenskaper generelt sett. Fagverksdragerne settes også sammen til ferdige elementer, såkalte «hulldekker i tre». Massivtredekker har også mulighet til relativt store spennvidder, avhengig av blant annet tykkelsen på elementene. Det er utviklet ulike typer lydløsninger for å klare aktuelle lydkrav og kombinasjonsdekker med massivtre og betong er også blant disse løsningene.

Lydisolerende veggkonstruksjoner i tre løses med doble vegger med få koblingspunkt som kan overføre lydenergi og at veggen står på vibrasjonsdempende klosser.