Elementer

Yttervegger, innervegger, gulv og tak i store bygg deles ofte opp i flate elementer som produseres i fabrikker og settes sammen på byggeplassen. Elementene kan bygges opp av lette, platekledde trekonstruksjoner eller av massivtre.

Bygg med mange like rom eller romgrupper, som for eksempel boligblokker, egner seg godt for elementbygging. Datastyrt produksjon gjør det enklere å lage variasjon i elementene og i den arkitektoniske helheten.

Med skreddersydde elementer oppnår man generelt sett kortere byggetid, høyere kvalitet og lavere kostnader.

Ved å bruke elementer kommer bygget mye raskere under tak. For eksempel kan en enebolig vanligvis monteres på én til to dager. Da kan det innvendige arbeidet starte umiddelbart. For øvrig oppnår man å få et tørt bygg raskt. Dette reduserer risikoen for fuktskader, mugg og sopp. Det blir også mindre svinn og kapp, og lite tids- og ressursbruk på opprydding.

Elementene skreddersys etter kundens ønsker og behov. De leveres normalt med vinduer ferdig montert, og man kan velge type kledning, belistning, overflatebehandling etc. Elementer kan leveres med ulik grad av ferdigstilling både med hensyn til innside og utside. Dette avklares med leverandøren i forkant.

Leverandører av elementer har moderne utstyr for produksjon av elementer for de fleste typer bygg. Elementene produseres i lukkede produksjonshaller under tempererte forhold og pakkes inn før transport. Elementene transporteres ofte i spesialrammer og heises direkte på plass på byggeplassen inn i byggeprosjektet. FDV-dokumentasjon og eventuell annen dokumentasjon (for eksempel EPD) følger normalt med leveransen.

ungdom-U31.jpg

Førstehjemsboliger for ungdom-U31 i Oslo

Typisk elementbygg i massivtre

Studentboliger-Lillehammer-01.jpg

Olympiaparken studentboliger

Arkitekt: Henning Larsen (for Studentsamskipnaden i Oppland ) og SGB (for totalentreprenør Veidekke)
Store fasadeelementer i tre bindingsverk på bærekonstruksjon i betong.

Steinerskolen.jpeg

Steinerskolen på Skjold i Bergen

Arkitekt: 3RW
Byggherre: Stiftelsen Steinerskolen på Skjold
Massivtre-elementer i ombygging og tilbygg

Gol skule.jpg

Nye Gol skule, Gol

Av fremdriftsmessige hensyn ble det valgt prefabrikkerte veggelementer i prosjektet.

Anton Jenssens gate 2.jpg

Anton Jenssens gate 2, Tønsberg

Eldre bebyggelse erstattes med nye kontorbygg ved hovedinnfartsåren til Tønsberg. Anton Jenssens gate 2 blir liggende eksponert mot RV 308 helt i nord mot Statens Park.

Skogenkvartalet.jpg

Skogenkvartalet, Bø i Telemark

– Ved å bruke prefabrikkerte fasadeelementer ble vi kvitt mye av risikoen ved å bygge i et land med mye vær og vind.

Vollebekk skole.jpg

Vollebekk skole, Oslo

Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden.

Linjekvartalet.jpg

Linjekvartalet, Sørumsand

Mot nord er bebyggelsen utformet med trekledning for å tilpasse seg eksisterende småhusbebyggelse. Som materiale i fasadene mot gårdsrommet er det valgt å benytte tre langs svalgangene. Dette materialvalget er valgt for å redusere kostnad og kompleksitet i bygging, men også for å gi en mykere, varmere følelse.

Tysnes omsorgssenter.jpg

Tysnes omsorgssenter, Hordaland

I Uggdal på Tysnes i Hordaland har Skanska Norge ført opp et sykehjem med 30 sykehjemsrom og 10 omsorgs-leiligheter.

fornebu barnehage2.jpg

Fornebu barnehage, Bærum

Elementer til Fornebu barnehage for Moderne Byggfornyelse AS.