Gunstig CO2-regnskap: Tre i større bygg sparer miljøet

Tre er et fornybart materiale og trebaserte løsninger har gode miljøegenskaper. Dette omfatter blant annet lavt energiforbruk i produksjon, godt inneklima og lavt CO2-fotavtrykk per produsert enhet, og totalt for de ulike typene bygg.

Dette må selvsagt beregnes i hvert enkelt prosjekt for å få fram konkrete tall. Generelt ligger trebaserte bygg og konstruksjoner rundt 40-50 prosent lavere i CO2-fotavtrykk sammenlignet med andre byggemetoder, uten at lagringseffekten av CO2 i tre er tatt med.

Nedenfor er det vist til en del konkrete prosjekter av ulik karakter hvor CO2-fotavtrykket er beregnet. Det er i denne sammenheng brukt verktøyet www.klimagassregnskap.no eller tilsvarende verktøy.

Eksempler hvor bygg i tre sparer miljøet

Moholt.jpg

Moholt 50/50, Trondheim

Studentboliger i Trondheim. I hele prosjektet, bortsett fra i grunnen, har man holdt seg til massivtre.

Åsveien skole og ressurssenter.jpg

Åsveien skole og ressurssenter

Barneskole i massivtre med nærmiljøfunksjoner i Trondheim.
Arkitektens hjemmeside

ullerudhelsebygg.jpg

Ullerud sykehjem - Frogn kommune

Norges største sykehjem i massivtre.

borg-havn.jpg

Borg havn i Fredrikstad

Med et areal på 10.800 kvadratmeter har plankebyen Fredrikstad fått Norges hittil største bygg i massivtre.

Furuset utleieboliger.jpg

Furuset utleieboliger i Oslo

Boligene er bygget i prefabrikkerte massivtreelementer

Lilleby.01.jpg

Maskinparken Lilleby, Trondheim

På Lilleby i Trondheim utvikles et nytt boligområde, Maskinparken. Her er det en omfattende utbygging med bruk av både bindingsverkselementer og massivtreelementer.