Moduler

Ved å prefabrikkere ferdig innredete deler av bygget eller rom, ofte kalt byggmoduler, kan kvaliteten økes og byggetiden reduseres. Boliger, hoteller og kontorer er velegnet for modulbygging i tre. Våtrom leveres ofte som moduler selv om resten av bygget settes sammen av elementer eller bygges på stedet.

ullernsmoModulfengsel.jpg

Et stort bruksområde er i stor grad også skoler og barnehager, spesielt der det er krav eller ønske om at bygget skal kunne flyttes. Produksjonen er basert på en industriell prosess som skjer innendørs i kontrollerte former og sikrer en effektiv byggeprosess og tørt og forutsigbart bygg med hensyn til kvalitet.

Transport på vei eller jernbane setter grenser for modulenes størrelse som i Norge stort sett er maksimalt 4,2 meter brede, 3,7 meter høye og inntil 13,0 meter lange.

Mange av leverandørene av moduler har en SINTEF Teknisk godkjenning. Da er produktet også kontrollert opp mot krav i TEK. Selv om SINTEF Teknisk godkjenning foreligger for modulene, så skal også byggeprosjekter med moduler belegges med ansvarsrett for prosjektering, utførelse og kontroll, innenfor de aktuelle fagområder. En del norske produsenter utfører prosjektering i egen organisasjon, og har sentral godkjenning for ansvarsrett. Utenlandske produsenter baserer seg i større grad på eksterne prosjekteringsressurser. Uansett er det viktig at leverandørene kjenner TEK og norske ytelseskrav, og har kunnskap om norsk byggeskikk og kvalitetskrav. Videre er det viktig å vite at leverandørene har kunnskap om norske klima-, transport- og montasjeutfordringer.

En trebasert modul har lav egenvekt. Belastning på underliggende konstruksjoner og behov for fundamentering blir generelt sett lavere enn ved bygging med for eksempel betong. En modul har platelag i gulv, vegg og tak, som bidrar til stor stivhet i selve modulkonstruksjonen. Det betyr at styrken kan ivaretas av modulbygget alene i bygg opp til 4-5 etasjer, ved riktig dimensjonering og forankring og sammenbinding av modulene.

Trebaserte moduler har gjerne en utførelse som gjør at de oppfyller Brannklasse 1 eller Brannklasse 2 i henhold til TEK. Det betyr at de kan benyttes i bygg opp til 4 etasjer etter preaksepterte løsninger i veiledningen til TEK.

IMG_7365-cropped-1200x600.jpg

Bakkenteigen Byggetrinn 2

Studentboliger Bt2 i Horten
Arkitekt: asas arkitektur as
Byggherre Studentsamskipnaden i Vestfold
Moduler i tre bindingsverk

christian-krohgs-gate-39.jpg

Cristian Kroghsgate 39

Boligkvartal i Oslo sentrum.