Nye byggemetoder gjør tre konkurransedyktig på pris

For å bidra til å gjøre industrielle konsepter i tre mest mulig konkurransedyktig, vil det alltid være fordelaktig å velge en bærekonstruksjon i tre så tidlig som mulig i prosessen.

Det har i løpet av de senere årene blitt utviklet nye byggemetoder i tre. De er blitt brukt til å gjennomføre flere store byggeprosjekter med tre som hovedmateriale, som skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Det har bidratt til at entreprenørenes erfaring har økt, og konseptene i tre har vist seg å være konkurransedyktige løsninger.

Økende industrialisering av byggeriet bidrar generelt sett til å redusere usikkerheten og gir dermed bedre kontroll over byggekostnadene. Dette gjelder også for trebaserte konsepter. Økt bruk av elementer, moduler, limtre, massivtre og andre trebaserte konsepter gir raske og effektive byggeprosesser. Et viktig moment i slike prosesser er fokus på god planlegging, logistikkflyt og god design. Dette er forhold som peker på økt grad av samspill mellom byggherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør i den innledende fasen av byggeprosessen.

Eksempler på kostnadseffektive prosjekter i tre

ullernsmoModulfengsel.jpg

Modulfengsel - Statbygg

Ferdiglagde moduler har kuttet byggetiden med et halvt år og redusert kostnadene med 60–80 millioner kroner.

ullerudhelsebygg.jpg

Ullerud sykehjem - Frogn kommune

Norges største sykehjem i massivtre.

Bankgata-idrettshall-bodø.jpg

Bankgata idrettshall i Bodø kommune

Idrettshallen, som blir på 2.500 kvadratmeter, bygges med bærekonstruksjoner i limtre og massivtre.

borg-havn.jpg

Borg havn i Fredrikstad

Med et areal på 10.800 kvadratmeter har plankebyen Fredrikstad fått Norges hittil største bygg i massivtre.

Bjørkelangen-skole.jpg

Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland

En miljøvennlig skole bygget i massivtre