Referanser

Kieller terrasse 1

Kieller terrasse

På Kjeller i Akershus har det nylig vært en utbygging med over 80 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Støren Treindustri har levert bindingsverkselementer og vært ansvarlig for montasje av råbyggene.

Eplehagan barnehage

Eplehagan barnehage

I Mjøndalen er det bygget en ny 2. etasje oppå en eksisterende barnehage hvor Støren Treindustri har levert bindingsverkselementer.

Befalskvarter Ørland

Befalskvarter Ørland

På kampflybasen på Ørlandet er det bygget et forlegningsbygg med 70 hybler. Her har Støren Treindustri levert vegg- og takelementer.

Hagebyen Tiller 2

Hagebyen Tiller

I Trondheim er det nylig bygget blokker i 4 etasjer. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkselementer i alle vegger, samt trebjelkelag i alle etasjeskiller.

Lilleby element 3

Lilleby

Lilleby i Trondheim er et stort transformasjonsområde hvor blant annet Veidekke har en stor utbygging. Her har Støren Treindustri levert bindingsverkslementer til rekkehus i 3 etasjer.

Bakketunet 4

Vikhov B3 - Bakketunet

I Malvik er det bygget rekkehus med 17 boenheter. Prosjektet er bygget med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Marion Nor Park 1

Marion NOR Park

På Oppdal er det bygget et leilighetsbygg med bindingsverkselementer fra Støren Treindustri.

Treet 20160512 0642

Treet i Bergen - vinner av årets Trebyggeri i 2015

BOB Eiendomsutvikling bygget i 2015 verdens største boligblokk i tre.

Kulturhuset Flammen IMG_4080

Kulturhuset Flammen i Nittedal

Det nye Kulturhuset i Nittedal, Kulturvernet Flammen ble åpnet i november 2016.

Rotnes kirke IMG_4127

Rotnes kirke og kirketårn i Nittedal

Den nye kirka i Nittedal, Rotnes kirke, ble åpnet i november 2016.

Nydalen skole 1

Nydalen skole

Nydalen skole i Oslo åpnet høsten 2011.

Terningen Arena 3

Terningen Arena

Terningen Arena stod ferdig i 2011, og har blitt et viktig samlingssted for en rekke virksomheter innen utdanning, forskning, idrett, kultur og næringsvirksomhet i Elverum.

Martin Lid Byggevarehus IMG_1750.JPG

Stort byggevarehus i limtre - Martin Lid Trelast, Voss

Familien Lid bygget nytt stort byggevarehus og lager over 3 etasjer på Voss i 2014.

Sognefjellshytta Hotell SAM_2988

Sognefjellshytta hotell

Det nye inngangspartiet til Sognefjellshytta ble åpnet i august 2015, og befinner seg 1450 moh.

Nye Ringsaker vgs IMG_3811.JPG

Nye Ringsaker Videregående Skole, Brumunddal

Ringsaker videregående skole har fått over 9.000 kvadratmeter nye undervisningsarealer.

fornebu barnehage2.jpg

Fornebu barnehage, Bærum

Elementer til Fornebu barnehage for Moderne Byggfornyelse AS.

Tysnes omsorgssenter.jpg

Tysnes omsorgssenter, Hordaland

I Uggdal på Tysnes i Hordaland har Skanska Norge ført opp et sykehjem med 30 sykehjemsrom og 10 omsorgs-leiligheter.

Gol skule.jpg

Nye Gol skule, Gol

Av fremdriftsmessige hensyn ble det valgt prefabrikkerte veggelementer i prosjektet.

Anton Jenssens gate 2.jpg

Anton Jenssens gate 2, Tønsberg

Eldre bebyggelse erstattes med nye kontorbygg ved hovedinnfartsåren til Tønsberg. Anton Jenssens gate 2 blir liggende eksponert mot RV 308 helt i nord mot Statens Park.

Skogenkvartalet.jpg

Skogenkvartalet, Bø i Telemark

– Ved å bruke prefabrikkerte fasadeelementer ble vi kvitt mye av risikoen ved å bygge i et land med mye vær og vind.

Vollebekk skole.jpg

Vollebekk skole, Oslo

Skolen har prefabrikerte sjakter i kompaktelement og prefabrikerte tømmerelementer i fasaden.

Linjekvartalet.jpg

Linjekvartalet, Sørumsand

Mot nord er bebyggelsen utformet med trekledning for å tilpasse seg eksisterende småhusbebyggelse. Som materiale i fasadene mot gårdsrommet er det valgt å benytte tre langs svalgangene. Dette materialvalget er valgt for å redusere kostnad og kompleksitet i bygging, men også for å gi en mykere, varmere følelse.

Marialunden.jpg

Marialunden, Stavanger

Som del av prosjektet Norwegian Wood (Stavanger som EUs kulturhovedstad i 2008) ble det bygget 10 eneboliger i kjede ved Godeset sør for Stavanger sentrum. Boligene overholder lavenergistandard og ble produsert som treelementer på fabrikk som ble transportert og montert på byggeplassen.

Jomfruhagen.jpg

Jomfruhagen, Oslo

17 rekkehus. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen Ca 13 millioner.

Brånåsen.jpg

Brånåsen, Skedsmo kommune

Bo Klokt som utbygger og totalentreprenør. Totalt 36 rekkehus. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen ca 20 millioner.

Lillestrøm Panorama.jpg

Lillestrøm Panorama, Kjeller i Skedsmo kommune

Utbygger BORI, og Boligpartner som totalentreprenør. Levert ca. 30 rekkehus. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen ca 18 millioner eks mva.

Lilleby.01.jpg

Rekkehus Lilleby, Trondheim Sentrum

25 rekkehus med utbygger Veidekke eiendom, og Veidekke entreprenør som totalentreprenør. Det forventes oppstart av ytterligere 15 rekkehus i 2018. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen ca. 15 millioner eks mva.

Boligblokk Tiller 4 etasjer.jpg

Boligblokk Tiller på 4 etasjer, Trondheim

4 like blokker med til sammen 94 leiligheter, ferdigstilt høst -17. Sannsynlig oppstart med 4 nye blokker i 2018. Bygget med elementer i bindingsverk. Verdien på elementleveransen ca. 35 millioner. eks mva. Totalentreprenør på prosjektet var B&B Entreprenør AS.

Husabøbryggen i Stavanger.jpg

Husabøbryggen i Stavanger

På Hundvåg i Stavanger kommune er 24 boenheter med passivhusstandard ferdigstilt. Bygget er oppført som en kompakt bygningskropp med utstrakt bruk av massivtre og utendørs trekledning.

Wood Innovation and Design Centre i Prince George Canada.jpg

Wood Innovation and Design Centre i Prince George, Canada

Fasaden utnytter friheten som skjelettkonstruksjonen gir til å veksle mellom åpne og lukkede felter. De indre trekonstruksjonene er synlige utenfra. Arkitekt: Michael Green Architects (Canada)

Mjøstårnet-1024x630.jpg

Mjøstårnet i Ringsaker

I Brumunddal bygger HENT Mjøstårnet. Bygget inneholder kontorer, hotell og boliger og blir verdens høyeste trebygg på over 81 meter når det blir ferdig i mars 2019. Bygget er basert på en limtrekonstruksjon med trebaserte bjelkelagselementer (Trä8) i etasjeskillerne. Heis- og trappehus er laget i KL-tre.
Artikkel 1 hos bygg.no
Artikkel 2 hos bygg.no

Treet_David_Valldeby_0550.jpg

Treet i Bergen

Verdens høyeste trehus (14 etasjer) ved ferdigstillelse i 2015. Arkitekt: Artec arkitekter/ingeniører

Studentboliger i Sørhauggata.jpg

Studentboliger Sørhauggata i Haugesund

Fortetting i bygate. Studentboliger i fem etasjer i Sørhauggata i Haugesund. Arkitekt: Helen&Hard

Haukåsen barnehage.jpg

Haukåsen barnehage, Trondheim

Eet «rent treprosjekt» med bruk av tre i interiør, eksteriør og konstruksjon.

FredrikSelmersvei_01-960px.jpg

Fredrik Selmers vei 4

Rehablitert og oppgradert ved blant annet bruk av trebaserte veggelementer.

PowerHouse_01-960px.jpg

Powerhouse Kjørbo, Bærum

Rehablitert og oppgradert ved blant annet bruk av trebaserte veggelementer.

Fronebu-senter_03-960px.jpg

Fornebu S, Bærum

Utstrakt trebruk i eksteriør og interiør og noe i konstruksjoner.

pavillon_fini_f.jpg

Le Théâtre de Vidy

IBOIS har utviklet konstruksjoner som settes sammen av massivtreplater presist tilskåret med digitalt styrt verktøy. De settes sammen til foldede tak og vegger som har stor stabilitet og bæreevne

Lilleby.01.jpg

Maskinparken Lilleby, Trondheim

På Lilleby i Trondheim utvikles et nytt boligområde, Maskinparken. Her er det en omfattende utbygging med bruk av både bindingsverkselementer og massivtreelementer.

Furuset utleieboliger.jpg

Furuset utleieboliger i Oslo

Boligene er bygget i prefabrikkerte massivtreelementer

Romsdalsmuseet.jpeg

Romsdalsmuseet

Kombinasjon av skjelett i limtre, massivtre i vegger og tak og betong i underetasje.

portada_Puukuokka_hires_2.jpg

Puukuokka boligblokk

Jyväskylä i Finland
Arkitekt: OOPEA arkitekter
Modulbygg i massivtre

StudentÜrn_Inngang 1_b.jpg

Moholt 50/50

Dette er et rent massivtrebygg, og det finnes mange gode bilder fra byggefasen

ungdom-U31.jpg

Førstehjemsboliger for ungdom-U31 i Oslo

Typisk elementbygg i massivtre

Studentboliger-Lillehammer-01.jpg

Olympiaparken studentboliger

Arkitekt: Henning Larsen (for Studentsamskipnaden i Oppland ) og SGB (for totalentreprenør Veidekke)
Store fasadeelementer i tre bindingsverk på bærekonstruksjon i betong.

Steinerskolen.jpeg

Steinerskolen på Skjold i Bergen

Arkitekt: 3RW
Byggherre: Stiftelsen Steinerskolen på Skjold
Massivtre-elementer i ombygging og tilbygg

bc-passive-house-factory-hemsworth-architecture-pemberton-british-columbia-canada-ema-peter_dezeen_1568_2-936x669.jpg

Fabrikk for produksjon av passivhus, Canada

Pemberton, British Columbia, Canada. Arkitekt: Hemsworth Architecture

IMG_7365-cropped-1200x600.jpg

Bakkenteigen Byggetrinn 2

Studentboliger Bt2 i Horten
Arkitekt: asas arkitektur as
Byggherre Studentsamskipnaden i Vestfold
Moduler i tre bindingsverk

workshop-andelfingen-rossetti-wyss-architekten-ag-architizer_dezeen_hero2.jpg

Vedlikeholds- og verkstedshall, Sveits

Adelfingen i Sveits
Arkitekt: Rosetti+Wyss Architecten

Mpountainhouse (1).jpg

Mountainhouse

Martin Glomnes, Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder
Vindveggen Arkitekter AS, 2000 Lillestrøm

Wälderhaus byggvarehus.jpg

Wälderhaus byggvarehus, Bezau i Østerrike

Arkitekt: Herrmann Kaufmann Architecten

stringio.jpg

Naust i Aure (Møre og Romsdal)

Arkitekt: TYIN Tegnestue
Byggherre: Stein Erik Sørstrøm
Bjelker og søyler er koblet sammen i rammer som utgjør hovedkonstruksjonen. Mellom rammene plasseres lysslisser og fasadefelt som kan åpnes

parken_november_2015w-440x288.jpg

Finansparken Bjergsted (Bank)

Søyle- og bjelkesystem i limtre kombinert med massivtre i dekker og brystninger

Sognefjellshytta mountain hotel.jpeg

Nytt inngangsbygg Sognefjellshytta

Arkitekt: Jensen&Skodvin
Byggherre: Sognefjellshytta, Råmund Mundhjell

nordre7153.jpg

Borkeplassen, Dronningens gate 14 i Trondheim

Arkitekter: Team3 AS (Arne Henriksen, Jensen&Skodvin, Trond-Viggo Hølmebakk)
Skjelett av limtre bærer betongdekker. Glass- og veggpartier fyller ut feltene mellom søyler, bjelker og diagonale avstivere.
Byggherre: E.C.Dahls Eiendom / Sameiet Dronningens gate 14

Nina01.jpg

NINA-bygget

Stål søyler og bjelker, massivtre dekke-elementer, plassbygd yttervegg i tre bindingsverk

10_21-15-1600x1067.jpg

LCT ONE – LifeCycle Tower, Dornbirn

Dornbirn, Østerrike
Arkitekt: Architekten Hermann Kaufmann
Byggherre: CREE GmbH, Dornbirn
Søyle- og bjelkesystem i limtre som bærer tynne betongdekker. Trappe- og heistårn i betong avstiver bygget.

Senter for husdryrforsøk ås gård.jpg

Ås Gård, Senter for husdryrforsøk

I prosjektet ble det lagt stor vekt på mest mulig bruk av treverk i bærekonstruksjoner og fasader.

Svalbard forskningspark.jpg

Svalbard forskningspark

Svalbard forskningspark i Longyearbyen er en samlokalisering av UNIS, Universitetssenteret på Svalbard, Norsk polarinstitutt og Stiftelsen Svalbard museum.

Våler-kirke.png

Våler kirke i Solør i Hedemark

Nytt kirkebygg med bred tilnærming til bærekraftbegrepet. Vinner av Statens byggeskikkpris for 2016.

Romsdalsmuseet.jpg

Romsdalsmuseet

Furu er hovedmaterialet i museumsbygget. Yttervegger og tak er konstruert av massivtre i kombinasjon med limtre søyler og dragere. 

Vennesla Library-Emile Ashley-58.jpg

Vennesla Bibliotek

Med trekonstruksjon som bærende arkitektonisk konsept. Vinner av Statens Byggeskikkpris for 2012.

920-Sportzentrum_Bon_Lait_39960_(C)_Julien_Lanoo.jpg

Bon Lait Idrettshall i Lyon i Frankrike

With a homogeneous shell of pre-grayed larch wood battens and generous glazing, the sports hall stands out boldly from the environment.

Hamar-OL-amfi-1.jpg

Hamar OL-amfi

Taket er bygget med gitterdragere i limtre. Veggene er kledd med brannimpregnert trepanel.

Idrottshall_Sodra_Tennis_Vaxjo_1.jpg

Tennishall Sødra Climate Arena i Växjö

Verdens første tennishall som klarer kravene for å kalles passivhus.

Haller i Tokyo for bueskyting og boksink.jpg

Haller for Bueskyting og boksing i Tokyo, Japan

Small timber sections, normally reserved for furniture making, were chosen for the archery hall, and timber members that were deemed defected because of insect damage, for the boxing club.

Falkonergården.jpg

Idrettshall på Falkonergårdens Gymnasium i Danmark

Udvidelse til Falkonergårdens Gymnasium - Ny multisal

Viken Skog hovedkontor.jpg

Viken Skog hovedkontor Hønefoss

Et pionérprosjekt i Norge ved at det er en fleretasjers kontorbygning utført i eget massivtre, men viser samtidig mange ulike byggemåter basert på tre.

Nina02.jpg

NINA-bygget i Trondheim

Kontorbygget oppfyller både kravene til passivhusstandard og er bygget i en klimavennlig konstruksjon i massivtre.

Viken psykiatriske senter.jpg

Viken psykiatriske senter i Bardu kommune

Bygningens hovedkonstruksjoner er massivtre og ubehandlet kledning i tre.

RRA_Fagerborg_kindergarden_ext-24©Søren_Harder_Nielsen.jpg

Fagerborg barnehage i Oslo

Barnehage kledd innvendig og utvendig i tre og er utformet på de minstes premisser.

Svartlamoen barnehage.jpg

Svartlamoen barnehage i Trondheim

Kunst- og kulturbarnehage etablert i en tidligere bilbutikk. Alle innervegger er massivtreelementer.

Kistefossdammen barnehage.jpg

Kistefossdammen barnehage i Asker

Det er i stor grad benyttet trevirke i konstruksjoner og flater. Deler av taket består av elementer i massivtre.

fjell barnehage trapperom.jpg

Fjell barnehage i Drammen

Passivhusbarnehage bygd i massivtre, som er et robust og presist sandwich-byggesystem med stor grad av prefabrikasjon.

Bø skole.jpg

Bø skole i Hå kommune

Barneskole i massivtre

Nord-Østerdal videregående skole.jpg

Nord-Østerdal videregående skole

Videregående skole med en utstrakt bruk av tre både i konstruksjon og overflater. Ble kåret til ”Årets trebyggeri 2013”.

Søreide skole eksteriør.png

Søreide Skole i Bergen

Barneskole og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedmateriale både i dekker, vegger og hovedkonstruksjon.

Åsveien skole og ressurssenter.jpg

Åsveien skole og ressurssenter

Barneskole i massivtre med nærmiljøfunksjoner i Trondheim.
Arkitektens hjemmeside

Ulsmåg skole bergen.jpg

Ulsmåg barneskole i Bergen

Et energiklasse A bygg med bærende massivtrevegger i alle fasader og søyler/drager konstruksjon av limtre i skolens indre.
Arkitektens hjemmeside

Bjørkelangen-skole.jpg

Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland

En miljøvennlig skole bygget i massivtre

Fanebilde Førstehjemsboliger 2-01 vinner.jpg

Førstehjemsboliger for ungdom - U31

Vinner av Arkitekturprisen 2017. Prosjektet er det første boligprosjektet innenfor FutureBuilt programmet, med mål å oppnå minimum 50% reduksjon av klimagassutslipp.

christian-krohgs-gate-39.jpg

Cristian Kroghsgate 39

Boligkvartal i Oslo sentrum.

Moholt.jpg

Moholt 50/50, Trondheim

Studentboliger i Trondheim. I hele prosjektet, bortsett fra i grunnen, har man holdt seg til massivtre.

Våronna nabolag.jpeg

Våronna nabolag - Manglerud i Oslo

Vinnerprosjekt i konkurranse i regi av FutureBuilt og OBOS om boligblokk i massivtre på Manglerud i Oslo

borg-havn.jpg

Borg havn i Fredrikstad

Med et areal på 10.800 kvadratmeter har plankebyen Fredrikstad fått Norges hittil største bygg i massivtre.

Bankgata-idrettshall-bodø.jpg

Bankgata idrettshall i Bodø kommune

Idrettshallen, som blir på 2.500 kvadratmeter, bygges med bærekonstruksjoner i limtre og massivtre.

ullerudhelsebygg.jpg

Ullerud sykehjem - Frogn kommune

Norges største sykehjem i massivtre.

ullernsmoModulfengsel.jpg

Modulfengsel - Statbygg

Ferdiglagde moduler har kuttet byggetiden med et halvt år og redusert kostnadene med 60–80 millioner kroner.