Kieller terrasse 1
JM Norge

Kieller terrasse

På Kjeller i Akershus har det nylig vært en utbygging med over 80 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Støren Treindustri har levert bindingsverkselementer og vært ansvarlig for montasje av råbyggene.

Byggeår: 2017-2018

Byggherre: JM Eiendom

Arkitekt: JM Norge

Mer info om prosjektet på JM.no

 

alt

alt