Sertifisering og trebygg: BREEAM-NOR

Miljøsertifisering av bygg har de senere årene blitt vanligere. Bakgrunnen for dette er et økt miljøfokus i byggenæringen, og at sertifisering er en hensiktsmessig måte å få miljøkvaliteter inn i byggene fra planfasen til bygging og drift. I Norge er BREEAM-NOR det mest brukte miljøsertifiserings-verktøyet.

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiserings-verktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensning.

Det er flere grunner til å BREAM-sertifisere et byggeprosjekt. Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

  • Høyere markedsverdi
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

BREEAM-NOR er også brukt på en del prosjekter som helt eller delvis er bygget med tre og trebaserte konsepter.

Eksempler på prosjekter med BREEAM- NOR

Fronebu-senter_03-960px.jpg

Fornebu S, Bærum

Utstrakt trebruk i eksteriør og interiør og noe i konstruksjoner.

PowerHouse_01-960px.jpg

Powerhouse Kjørbo, Bærum

Rehablitert og oppgradert ved blant annet bruk av trebaserte veggelementer.

FredrikSelmersvei_01-960px.jpg

Fredrik Selmers vei 4

Rehablitert og oppgradert ved blant annet bruk av trebaserte veggelementer.

Haukåsen barnehage.jpg

Haukåsen barnehage, Trondheim

Eet «rent treprosjekt» med bruk av tre i interiør, eksteriør og konstruksjon.

Søreide skole eksteriør.png

Søreide Skole i Bergen

Barneskole og flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedmateriale både i dekker, vegger og hovedkonstruksjon.