Moholt kveld - foto Ivan Brodey.jpg

Moholt 50|50 vinner av Årets trebyggeri 2016

Foto: Ivan Brodey

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2016 er «Moholt 50 | 50». Prisen ble delt ut på Byggedagene 29. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 5 «boligtårn» og en barnehage som sammen danner en ny, liten bydel. Byggene er basert på et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

 

Moholt 50|50 er Norges største massivtreprosjekt og et av de største treprosjektene generelt sett. Moholt er et forbildeprosjekt som har bidratt til å alminneliggjøre massivtre som byggemateriale.

God arkitektur, godt bomiljø og trivsel for alle er sentralt i prosjektet. En fortettingsstrategi i et etablert studentboligområde med ønske om å skape byfølelse har blitt et godt bidrag til utvikling også for nærmiljøet rundt studentbyen.

Store miljøgevinster på grunn av materialvalg, energibesparende tiltak og sterke HMS-tall preger prosjektet. Involverende planlegging i prosjekteringsfasen og tverrfaglig bruk av BIM har vært suksessfaktorer. En stolt byggherre har skapt et godt og gjennomarbeidet miljø for fornøyde brukere. Nye treløsninger er tatt i bruk og prosjektet har bidratt til utvikling av nye løsninger hos leverandørene og ny kompetanse hos planleggere og konsulenter.

Treteknisk og TreFokus deler i samarbeid med Byggeindustrien ut prisen Årets Trebyggeri 2016 under Byggedagene.  Årets Trebyggeri 2016 gjelder byggeri ferdigstilt i løpet av 2016. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc. 

alt

Prisvinnerne under utdelingen onsdag kveld. Fra venstre: Lars Erik Borge i Itre, Lisbeth Aspås i Sit, Sigbjørn Faanes i Veidekke, Bjørn Snekvik i Veidekke, Minna Riska i MDH Arkitekter, Dagfinn Sagen i MDH Arkitekter, Helge Lunder i MDH Arkitekter, Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. Foto: Knut Werner Alsén

Tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har i år gått gjennom og vurdert mer enn 20 innsendte prosjekter. Det var stor spennvidde og kvalitet blant de innsendte prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger.  Juryen festet seg spesielt ved 3 prosjekter: Romsdalsmuseet i Molde, Moholt 50|50 studentboliger i Trondheim, og Steibrua i Alvdal.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at ”Årets trebyggeri 2016” er Moholt 50|50.

Vinneren Moholt 50|50 kjennetegnes ved:

 • Grensesprengende og innovativ trebruk
 • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre
 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
 • Industrialiserte og effektive løsninger
 • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid

Juryen har bestått av

 • Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
 • Line Kaasine, Arkitektselskapet ToRomturister
 • Haakon Tronrud, Tronrud-Gruppen
 • Hilde Tellesbø, Treteknisk
 • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen

 • Innovativ og spennende trebruk 
 • Høy arkitektonisk kvalitet 
 • Energieffektivitet, økonomisk og arealeffektivt byggeri 
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører 
 • Bidratt til leverandørutvikling 

Les mer om Moholt 50|50 her.