TLG_1.png

Treindustriens lille grønne

Treindustriens lille grønne gir en oversiktlig innføring i treets rolle i miljø- og klimasammenheng

  • hvorfor er det gunstig for miljøet å bygge mer i tre
  • treets sentrale miljøegenskaper
  • hvilken rolle kan skog og tre spille i klimasammenheng