Selvbærende parkett.jpg

Liming av parkettgulv

De forskjellige produsenters anbefalinger for riktig liming av parkettgulv varierer noe. Både sider og ender limes.

Det er fire metoder for limpåføring som etter vår mening gir tilfredsstillende styrke.

limmetoder

 

Limmetoder

 

Nr. l og 2 i gir god liming mellom overleppen og fjærens overside.

Det er en fordel om limet fyller fugen mellom lamellbordene, slik at også slitebeleggene er limt mot hverandre. Det gir en viss forsegling av kantene, slik at vannsøl ikke så lett vil trenge inn.

Ulempe: Dersom parketten ikke er overflatebehandlet, vil limsøl kunne gi varige flekker.

Nr. 3 og 4 vil sikre god liming mellom underleppen og fjærens underside.

Fordel: Ikke limsøl på oversiden.

Ulempe: Kantene forsegles ikke, men dersom man oljebehandler, vil olje som trenger ned i fugene i noen grad kompensere for dette.

Legg ikke limet i bunnen av nota:

Ved trang pasning får man da ikke limt flatsidene på fjæren, bare kanten, noe som gir en svak forbindelse. Tro ikke at en tykk limstreng i bunnen av noten vil gi lim på flatsidene når fjæren presses inn! En slik limstreng vil gjøre det vanskelig å presse bordene sammen, da den virker som en pute.