Ulnes bro.jpg

Ulnes bro

Ulnes bro, fylkesveg 261 i Valdres, går over Strandefjorden. Den består av tre spenn à 35 meter og 2 kjørebaner for full last. I tillegg er det en gangbane.

Byggeår:

2002/2003

Sted:

Valdres

Lengde:

105 m

Spenn:

3 spenn à 35 m

Bygg:

broer

Arkitekt:

Statkraft Grøner AS og PLAN Arkitekter AS

Konstruksjonen er saltimpregnert og beiset. Limtrebuene har trekledning. De fleste broer av denne typen har også blitt kreosotimpregnert. Her var dimensjonene så store at de ferdige elementene ikke passet inn i trykkimpregneringsanlegget.

Dette var den første broen av denne typen med strekkstag langs brobanen.