Tynset bro.jpg

Tynset bro

Tynset bro befinner seg i Tynset i Hedmark fylke. Broen har to kjørefelt og ett gangfelt. Det var den første store trebroen i sitt slag i Norge som var konstruert for full hovedveibelastning, ca. 4000 kjøretøy daglig.

Byggeår:

2001

Sted:

Tynset i Hedmark fylke

Lengde:

124 m

Spenn:

2 x 27 m + 1 x 70 m

Bygg:

broer

Arkitekt:

Norconsult AS, Plan Arkitekter AS, Moelven Limtre AS og Vegkontoret i Hedmark

Det ble valgt en "monumental" løsning da elveløpet ikke kunne innsnevres på grunn av flomproblematikken. Det ble derfor valgt en fagverkbuekonstruksjon, noe som både sørget for tilstrekkelig høyde over maksimalt flomnivå og en konstruksjon som fungerer som et landemerke. Med prosjekteringsforutsetningene på stedet ble denne konstruksjonen kostnadseffektiv i forhold til alternative stål- og betongbroer.

Hovedkonstruksjonen av broen består av en fagverksbue som spenner 70 m, og to mindre 3-leddsbuer hver på 27 m. Brokarene og pillarene ble konstruert for å motstå horisontalkreftene fra buene uten å bruke strekkstag. Det tverrspente limtredekket henger i stålstag og hviler på tverrbærere av stål.

Det er brukt asfaltdekke på kjøreveien og trebord på gangveien. Rekkverket er konstruert for hastigheter opp mot 60 km/t. Alle treelementer i hovedkonstruksjonen ble dobbelt impregnert. Alle ståldeler ble galvanisert. 

Delene til hovedkonstruksjonen ble hovedsakelig prefabrikkert hos limtreleverandøren, Moelven Limtre AS. 3-leddbuene, fagverksbuene, tverrbærerne og stålstagene ble montert ved hjelp av kraner og midlertidige "øyer". Brodekket og rekkverket ble bygget på stedet. Monteringen av delene til hovedkonstruksjonen tok bare noen få dager. Total konstruksjonsperiode var 10 måneder, inkludert demontering og riving av den gamle hengebroen.