Terrasse_GDS.jpg

Terrassegulv

Alle mål oppgitt i mm, når ikke noe annet er nevnt.

Slik kan man eksempelvis bygge en terrasse på mark. Her er det et lite fall i terrenget fra huset og utover, og det gjør det naturlig å avslutte med et trappetrinn mot hagegangen. Gulvet er rammet inn av kraftigere trykkimpregnerte bord.

alt

Sandkassen har fått en innramming på toppen. Senere kan den også gjerne fylles med jord og brukes til dyrking.

Grunnarbeid

Når et terrassegulv skal legges direkte på mark, er det viktig å gjøre et nøyaktig grunnarbeid. Underlaget må være stabilt, godt drenert og helt plant. All matjord må bort, grav ned til fast altunderlag. Fyll så opp med ca 20 cm singel eller pukk, og prøv å ”pakke” steinen så godt som mulig, slik at den blir stabil og du unngår setninger. Det aller beste er å benytte en vibrator. Slik får man et godt bæreskikt, og fordi det drenerer godt, forebygges også telehiv.

Når man benytter en vibrator, ”pakkes” underlaget godt, og blir stabilt og lett å arbeide på. En slik vibrator kan leies.

Fast tredekke

alt

Her forberedes et fast tregulv. Gulvet spikres i faste bjelker 48 x 98. Bjelkene skal ligge med 60 cm avstand, målt fra sentrum til sentrum av lektene (C-avstand 600). Bruk et stort waterpass, og se til at bjelkene har et svakt fall fra husveggen og utover, f eks 1-2 cm pr meter terrasse. Ytterkanten av terrassen avsluttes med bord på høykant, gjerne i dimensjon 30-36 x 148. Deretter fylles rommet mellom bjelkene med sand som pakkes og vannes godt. Til slutt jevnes og avrettes sanden med et bord som skyves bortover lektene.

alt

Denne detaljtegningen viser avslutningen mot vegg. Konstruksjonen tar hensyn til at regnvann skal kunne renne ned i grunnen. Mellomrommet, gjerne 10-20 cm bredt, fylles med singel eller småstein.

 

 

 

Her brukes dekkbord på 30-36 x 148 som avslutning på terrassegulvet. På kortsidene spikres de i bjelkene, og på langsidene spikres de i endene av bjelkene, som dermed blir helt dekket. Til terrassegulvet bruker man gjerne bord i dimensjon 28 x 95-120. Pass på at avstanden mellom bordene og avstanden mellom bord og dekkbord er den samme, gjerne ca 5 mm. Bruk trebiter mellom bordene når de monteres, slik at avstanden blir jevn hele veien. Terrassebordene kan spikres eller monteres med terrasseskruer.alt

Løse treheller

Et terrassegulv rett på bakken kan også bygges med løse treheller på underliggere. Grunnarbeidet må gjøres på samme måten som beskrevet over. Bruk waterpass for avretting av trebjelkene (pass på at trelektene er helt rette). Fyll på med sand, og jevn ut. Sandlaget bør være 5-10 cm tykt, og skal vannes og pakkes godt. Deretter avrettes sandlaget med et bord som skyves langs lektene. Rengjør lektene godt for sand, og legg trehellene på plass. La dem ligge løst. Ved å benytte underliggere av trykkimpregnert virke, f eks i dimensjon 23 x 98, og c-avstand 300-400, blir dette et solid tregulv som vil holde lenge. Pass på at avstanden mellom underliggerne er tilpasset størrelsen på trehellene. Legg gjerne hellene ut slik at bordretningen varieres (se tegningen). Treheller av trykkimpregnert virke kan kjøpes ferdige i format 60 cm x 60 cm, eller 80 cm x 80 cm. De er også enkle å lage selv, og da kan man selv bestemme størrelse og dimensjoner og sikre seg at materialene holder god kvalitet.

alt

Planlegging

De aller fleste hus har anledning til å få en uteplass. Hvordan man skal bygge opp uteplassen, vil avhenge av tomten. Hvordan er solforholdene, er det mest morgen-, middagseller kveldssol? Skal uteplassen brukes f eks også når det regner? Hvor mye plass har vi til disposisjon? Hvordan skal man skjerme mot innsyn, om det er aktuelt? Hva med vindforholdene?

Uteplassen blir som en utvidelse av husets boareal i sommerhalvåret, og derfor bør den fungere i samspill med rommene innenfor. For en ung familie er det viktig at uteplassen blir barnevennlig, og at sikkerheten blir tatt vare på. Det kan også være fornuftig å tenke framover. Hvordan kan endringer gjøres når behovene forandrer seg? Kan det være aktuelt med utvidelse, eller kanskje legge tak over en del av uteplassen senere?

Materialvalg

Konstruksjoner ute setter spesielle krav til materialvalg. Temperatursvingninger, fukt og ulike belastninger er viktig å ta hensyn til. Derfor må man velge materialer som er beregnet på utebruk.  Les mer om tre til utebruk her.

Festemidler

Festemidler og beslag av metall må være minst varmforsinket. Dette gjelder spiker, skruer, bolter, vinkelbeslag osv. Vi anbefaler å benytte skruer.

Overflatebehandling

Mange velger å la trykkimpregnert trevirke leve sitt liv ubehandlet. Men de fleste bruker terrasseolje eller terrassebeis til overflatebehandling, for å unngå småsprekker, og for at trevirket heller ikke skal trekke til seg skitt. Det er da viktig å huske på å behandle endeveden og ”mette” den med olje.

 

Forside.png

Last ned hefte

Utegulv_1.pdf