Terrasse.jpg

Trykkimpregnert tre - levetid og vedlikehold

Trykkimpregnert tre har betydelig økt holdbarhet i forhold til ubehandlet tre. Dette gjør det velegnet til bruk der holdbarheten er ekstra viktig. Forventet holdbarhet på klasse A og AB er 20-30 år

Vanligvis trykkimpregnerer vi med kobbersalter (Cu). Erfarne brukere av trykkimpregnert spør oss ofte om kvaliteten er like god som før. Forsøk har vist at holdbarheten i klasse AB med kobberimpregnering er vel så god som den var med de ”gamle midlene” (før 2002), som også inneholdt krom og arsen.

20-30 år er forventet levetid når du bruker materialene riktig.

Hva menes med riktig bruk

Med riktig bruk menes rett kvalitet på rett plass. For forbrukere er det to klasser av trykkimpregnert tre i salg i Norge. Dette er klassene A og AB. AB er det vanligste og mest brukte. Det er som regel AB du finner lagerført i byggevareutsalgene.

Klasse AB er ment for bruk over bakken. Eksempler på riktig bruk er kledning i utsatte strøk, terrassedekker, gjerdesprosser etc. Ettersom flere strøk av landet nå ser ut til å bli utsatt for nedbør i større deler av året, kan trykkimpregnert kledning bli et aktuelt produkt i større grad enn tidligere.

Klasse A er ment for bruk i jordkontakt, samt i ferskvann. Eksempler er gjerdestolper (fortrinnsvis rundvirke) og deler av terrasser som kommer i kontakt med jord.

Hva kan påvirke forventet levetid

Bearbeiding

Når du bryter gjennom impregneringslaget, svekkes beskyttelsen. Generelt bør du derfor bearbeide impregnert tre så lite som mulig. Kapping og hullboring går bra, men den delen som står i jord, bør ikke kappes eller bearbeides. De bearbeidede flatene bør behandles med et trebeskyttelsesmiddel - for eksempel Antiparasit eller Impex.

Feilbruk

Den vanligste feilen som gjøres er nok at man bruker klasse AB i jordkontakt. Dette vil redusere levetiden, og bør unngås.

Noen ønsker å bygge brygger selv, også i saltvann. Dette er klasse A ikke egnet til. Vi har ikke treprodukter som kan brukes i saltvann tilgjengelig for privat forbruker, da må man over på andre alternativer. Derimot kan man godt bruke trykkimpregnert tre på bryggedekket – altså den delen som ikke kommer ned i vannet. Her er klasse AB tilstrekkelig å bruke.

Hvordan bør du vedlikeholde impregnert tre                                         

Impregnert tre er teknisk sett holdbart uten vedlikehold. Ubehandlet trykkimpregnert tre vil etter hvert miste grønnfargen og få en naturlig gråfarge som mange liker.

Når man ofte velger å overflatebehandle treet er det hovedsakelig av estetiske hensyn. Ved bruk av en god olje eller en vanntynnbar beis kan du utsette gråning og velge en farge som passer til huset. Jevnlig vedlikehold reduserer oppsprekking og flising av overflaten. Hvis du velger å bruke en olje, så pass på å kjøpe en olje med en stor andel tørrstoff. Oljen bør inneholde soppmiddel.