Terrasse_GDS.jpg

FAQ impregnert

Hva er trykkimpregnert tre?

Trykkimpregnert tre er furu som er behandlet med vannløste salter for å øke holdbarheten. Under prosessen presses impregneringsmiddel inn i treverket under høyt trykk og fikseres til veden. Om lag 70 prosent av furutrelasten i Norge blir trykkimpregnert. Dagens trykkimpregnerte materialer har meget god holdbarhet.

Hva kan jeg gjøre med grønnfargen?

Alt tre som brukes utendørs vil etter hvert gråne hvis det ikke behandles. Dette gjelder også trykkimpregnert tre. Trykkimpregnert kledning kan males, og terrasser kan overflatebehandles med terrasseolje/beis, der det finnes et rikt fargeutvalg. Du får også kjøpt impregnerte terrassebord som er ferdig overflatebehandlet i forskjellige farger.

Hva slags festemidler bruker jeg?

Det er viktig å bruke varmforsinkede eller rustfrie festemidler. Terrassebord anbefaler vi å skru fast heller enn å bruke spiker.

Når bør jeg velge impregnert?

Der det stilles store krav til holdbarhet og levetid, er trykkimpregnert tre et fornuftig valg. Typiske produkter er terrasser, gjerder og kledning i værharde strøk.

Er ikke trykkimpregnert veldig miljøskadelig?

Trykkimpregnert trevirke impregneres i dag hovedsaklig med kobberholdige impregneringsmidler (Cu). Kobber er et grunnstoff som finnes naturlig i jordsmonnet. Små mengder av kobbersaltene i trykkimpregnert tre vil vaskes ut under bruk. Dette vil imidlertid binde seg til det øverste jordlaget der konstruksjonen står, og forbli der. Det er da lite tilgjengelig for planter, dyr og mennesker. Overflatebehandling med en terrasseolje vil redusere denne utvaskingen.

Hva gjør jeg med rester?

Moderne Cu-impregnert tre er ikke regnet som farlig avfall. Dessverre er det ikke mulig å se forskjell på Cu-impregnert tre og eldre typer, som var farlige å brenne, og vi har derfor samme regler for alle typer trykkimpregnert avfall(kapp, rivningsvirke o.l.). Trykkimpregnert avfall skal derfor ikke brennes, men leveres til godkjent mottak, for eksempel kommunens miljøstasjon.

Hva gjøres for å sikre kvaliteten på trykkimpregnert?

Trykkimpregnert tre produseres i Norge med utstrakt bruk av lokale materialer, og etter strenge forskrifter. For å sikre at trykkimpregnert tre holder høy kvalitet og oppnår ønsket holdbarhet, kan produsenten være medlem av en frivillig kontrollordning (Norsk Impregneringskontroll). Impregneringskontrollen følger regelverket som er fastsatt av Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) og EU. Det stilles krav til at impregneringsmiddelet som benyttes er testet og godkjent, og til opptak og inntrenging av middelet i treverket. Trykkimpregnert tre som er kontrollert av Norsk Impregneringskontroll er merket. Det er vanligvis merket med NS-merke med krone, klassebetegnelse og firmanummer. Det kan også være stykkmerket med en farge.

Kontakt

Om du har noen spørsmål så er du velkommen til å kontakte oss via Facebook

​eller på e-post: 
trefokus@trefokus.no