Høysesong for impregnert tre – Riktig merkede produkter gir trygghet for forbruker

Treindustrien, som er bransjeorganisasjonen for bedrifter som produserer treprodukter, har mottatt en rekke henvendelser om at det omsettes "billig import" av impregnerte treprodukter av til dels dårlig kvalitet. Undersøkelser vi har utført i markedet, og laboratorieundersøkelser av impregneringen, bekrefter dette. Mye av disse treproduktene omsettes dessuten med villedende pakkemerking og uten nødvendig stykkmerking. Dette kan i ytterste konsekvens gå ut over sikkerheten. Treindustrien er opptatt av at forbrukerne får det de trenger, og finner det derfor nødvendig å minne om norske kvalitetskriterier og regler for produktmerking.

 02849For å være på den sikre siden

For å være sikker på at impregnert trelast holder den nødvendige kvalitet skal du se på merkingen. Det er særskilte regler for merking av f.eks. terrassebord og konstruksjonstre.

Produksjon og merking av impregnert trelast i Norge

Impregnert trelast produseres i Norge i all hovedsak i henhold til i henhold til internasjonale standarder for produktkvalitet (NTR-dokumenter basert på CEN-standarder). Produksjonen er underlagt uavhengig tredjeparts kvalitetskontroll v/Norsk Impregneringskontroll (NIK). Det er spesielle regler for merking av godkjent impregnert trelast. Det er derfor enkelt å forsikre seg om at en kjøper trelast som tilfredsstiller kravene til produktkvalitet.

Terrassebord

Terrassebord fra bedrifter som har godkjenning fra NIK skal være stykkmerket! Merket finner man vanligvis i enden av bordene; NS, impregneringsklasse (AB) og produsentnummer:

 NS AB XX

(Impregneringsklasse AB kan også angis med signalgult fargemerke).

I Norge er det dessuten en egen nasjonal standard (Teknisk spesifikasjon SN/TS 3188) for terrassebord i Kvalitetsklasse 1. Her stilles det krav til materialkvalitet (overflatejevnhet, vindskjevhet, sprekker, kvist m.v.). Terrassebord i Kvalitetsklasse 1 vil normalt være merket med KL. 1 i tillegg til NS AB XX.

Konstruksjonstre

Impregnert tre som skal brukes til konstruksjon (bjelkelag, reiseverk o.l.) skal, på samme måte som ubehandlet konstruksjonstre, være styrkesortert og merket i henhold til dette. Impregnert, styrkesortert trelast stykkmerkes med styrkeklasse (C18, C24, C30), NS impregneringsklasse (A, AB) og produsentnummer:

 NS C24 AB XX

Merkingen av konstruksjonstre skal skje min. 0,5 m fra enden. Dette for å sikre sporbarhet også etter eventuell kapping.

Importert impregnert trelast

Pakkelappene til importert ”billig impregnert” inneholder ofte villedende informasjon. Betegnelsen "1. sort" på pakkelappen gir for eksempel ingen mening for konstruksjonstre, og derfor direkte villedende. Konstruksjonstre skal være stykkmerket (stemplet) med NS styrkeklasse (C18, C24, C30), impregneringsklasse (A, AB) og produsentidentifikasjon for å muliggjøre sporbarhet.

En opplysning som "det er benyttet NTR-godkjent impregneringsmiddel" sier ikke noe om hvilket impregneringsmiddel som er brukt, impregneringsmiddelets inntrengning i veden eller opptaket av impregneringsmiddel. Inntrengning og opptak er avgjørende for produktets motstandsdyktighet mot råte.

Ved bruk av umerket konstruksjonstre står tiltakshaver/utførende ansvarlig for produktkvaliteten!Oppdatert: 09.01.2015
Publisert: 29.03.2012