Velkommen til kunnskapsbank massivtre

Bruk av massivtre i bygging åpner nye muligheter for en rasjonell og industrialisert byggemetode som har god miljøprofil og et spennende formspråk. Ikke minst vil kombinasjon med andre materialer og produkter gi store muligheter.

Hva er massivtre

hva_er_massivtre_1Massivtreelementer er treplanker som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss lagvis og sammenføyd med lim, dybler eller stålstag. Treplankene danner et byggelement som normalt er 120 cm bredt og fra 3-4 meter og opp til 13-14 meter langt. De krysslagte elementene er de vanligste og blir levert som 3-9 lags elementer avhengig av bruksområde.
 

Sentrale egenskaper hos massivtre

Massivtreelementer har følgende sentrale egenskaper:
  • Høy grad av fleksibilitet
  • Gode brannegenskaper
  • Lav egenvekt
  • Gode miljøegenskaper
  • Enkle å bearbeide
  • God totaløkonomi
 

Massivtre har mange bruksområder

Massivtre kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.
 
Bygging med massivtre er utviklet i Mellom-Europa siden midt på 90-tallet. Det er nå også økende interesse for denne byggemåten i Norden. Flere entreprenører har begynt å ta dette i bruk og de foreløpige resultatene viser at dette er en konkurransedyktig og kvalitetsmessig god måte å bygge på.
 

Håndbok fra Treteknisk

En norsk håndbok for bygging med massivtreelementer er utarbeidet av Treteknisk i samarbeid mellom en rekke FoU-miljøer og leverandører. Håndboka kan bestilles hos Treteknisk, se lenke oppe til høyre.
 

Mer informasjon:

Fokus på Tre nr 20, Bygningselementer i massivtre
Fokus på Tre nr 32, Fleretasjes trehus
Fokus på Tre nr 36, Tre og lyd
Fokus på Tre nr 37, Tre og brann