I forlengelse av TreSenterets årsmøte 6. mai 2015, inviterer vi til et innholdsrikt miniseminar for alle med interesse for tre. Her finnes treekspertene ved NTNU, arkitekter, studenter, utbyggere og representanter for det nasjonale nettverket. Invitasjon og program vedlagt her. Velkommen!

”Årets trebyggeri 2014” ble delt ut på Byggedagene 18. mars og vinneren var handels- og forretningsbygget «Almenninsgtråkket». Prosjektet består av flere bygningskropper men fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust.
Treteknisk og Norske Takstolprodusenters Forening avholdt Konstruksjonskurs 3. og 4. februar. 55 deltakere fikk en solid gjennomgang av gitterbjelker, takstoler, massivtre, lavenergihus, flate tak, vindavstiving, brannbeskyttelse, forskaling og innovasjon.
16 foredrag kan du se på http://www.takstol.com/kurs/trekonstruksjoner_2015.php

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø og utvikling av nye konsepter og løsninger. For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra byggeindustrien, dele ut prisen Årets Trebyggeri 2014 under Byggedagene 18. - 19. mars 2015.
Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim. Selskapet får prisen fordi produksjonen deres bidrar til at det bygges mer i tre i Norden.
Kurs med fokus på muligheter og utfordringer knyttet til prosjektering av urban trearkitektur, 17. oktober 2014. Gjennom konkrete prosjekteksempler vil kurset belyse temaer innen brann, lyd, akustikk og konstruktive detaljer. Les mer om kurset og meld deg på her
Gitterbjelker er en fagverksbjelke som er satt sammen med spikerplater. Bjelkene kan produseres med store variasjoner av bjelkehøyder og spennvidder, noe som gir stor fleksibilitet. Bjelkene kan brukes i alle kategorier bygg og kan benyttes til både etasjeskillere og takkonstruksjon. Gitterbjelken har gode komfortegenskaper og kan med fordel også benyttes der det settes krav til lydisolering og brannmotstand. Gitterbjelker er rasjonelle å produsere og gir rask montasje på byggeplass.
Studentene har profilert trebruk, laget broen fra A til Å, og fulgt hele prosessen. Prosjektet er et viktig ledd i arbeidet med å skape mer i liv Kjøpmannsgata, iflg. Kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen, hvor gangbroen er gull verdt for de som jobber med det kommunale prosjektet 'En blå tråd' som skal skape større aktivitet langs elva. Les mer her