”Årets trebyggeri 2013” ble delt ut på Byggedagene 2. april og vinneren var Nord-Østerdal Videregående skole. Prosjektet har en helstøpt karakter og nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og tydelig samtidig som den er innovativ og robust.
Formålet er å stimulere til økt kjennskap om trelastbransjen, fremme rekruttering og utdanning. Stipendet kan søkes av arkitekter, ingeniører, journalister, forfattere, lærere, studenter og ifm. fag- og etterutdanning.
Husk å søke før fristen går ut.
Skogbruk, trelast- og trevareindustrien har utarbeidet verktøy for å jobbe med fagene på ungdomsskoletrinnet. Målet er å øke elevenes interesse og kunnskap om tre som allsidig materiale. Elevene får her bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring. 
Forslag til kandidater sendes Norsk Treteknisk Institutt v/Per Skogstad senest 1. mars 2014. Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggenæringen/bygg.no
Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Anne Beathe Tvinnereim åpnet den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble avholdt i Oslo 11. juni. Hun la i sin innledning vekt på at veien til en mer bærekraftig og miljøeffektiv byggenæring blant annet går gjennom økt bruk av tre.
Helen & Hard Arkitekter ved Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf fikk Treprisen 2013. Utdelingen skjedde i forbindelse med den første nasjonale Trearkitekturkonferansen i Norge som ble avholdt i Oslo 11. juni. Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært delt ut i over 50 år. Prisen deles ut i et samarbeid mellom Norske Arkitekters Landsforbund og skog- trenæringen i Norge ved TreFokus AS.
Heftet "Treindustriens lille grønne" har kommet i ny utgave. Heftet gir oversiktlig informasjon om hvorfor det er gunstig å bruke mer tre, treets sentrale miljøegenskaper samt hvilken rolle skog og tre kan spille i klimasammenheng. Det gir også bakgrunnsinformasjon og henvisninger til aktuelt miljøstoff.
Treteknisk og TreFokus inviterer til en workshop med tema ”Industrialisert byggeri – muligheter for trebaserte konsepter” den 21. mai i Treteknisk sine lokaler i Forskningsveien 3B i Oslo. Workshopen vil diskutere temaer som markedsmuligheter, industrialisering og utviklingsbehov.