Årets Trebyggeri 2015 kan deles ut til byggeri sluttført i 2015. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk, som boliger, næringsbygg, landbruksbygg, broer, etc.

En undersøkelse Rakkestad kommune har fått gjennomført viser at seks av ti norske kommunene ikke følger opp stortingets vedtak om reduksjon av klimagassutslippene. – Jeg synes dessverre ikke at mine ordførere-kolleger gjør nok og raskt nok for å redusere jordens klimagassutslipp. Jeg har derfor nå sendt brev til 447 ordførere og bedt dem om å bli med på en nasjonal stafettaksjon, ”Ordførere for tre”, sier Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad kommune.

Se vedlagte pressemelding
Den arrangeres på Scandic Star Sollentuna den 5. november 2015, kl 09.00–16.15
Vedlagt følger program med påmeldingskjema.
Torsdag 15. oktober fra 10.00 til 14.00 arrangeres treseminar på Bygg Reis Deg.
Her belyses industrialisering, byggeri, miljø og rådgiving.
Treteknisk, TreFokus og Byggskolen har felles stand E02-22.
10. juni går den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur av stabelen. Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur. I år setter arrangørene fokus på store utbygginger og boligblokker med tre, der man blant annet presenterer fremragende arkitektur fra Australia, Irland, Sverige og Norge. Treprisen 2015 blir delt ut.

 

Nyskapende arkitektur, undervisning, forskning, studentprosjekter, klima og de nyeste store TRE-prosjektene i Trondheim, -det står på menyen når TreSenteret og NTNU inviterer til TREseminar 6. mai 2015.
I forlengelse av TreSenterets årsmøte 6. mai 2015, inviterer vi til et innholdsrikt miniseminar for alle med interesse for tre. Her finnes treekspertene ved NTNU, arkitekter, studenter, utbyggere og representanter for det nasjonale nettverket. Invitasjon og program vedlagt her. Velkommen!
”Årets trebyggeri 2014” ble delt ut på Byggedagene 18. mars og vinneren var handels- og forretningsbygget «Almenninsgtråkket». Prosjektet består av flere bygningskropper men fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust.